Vrchol české středověké literatury- památky doby Karlovy, literatura doby husitské

22. března 2008 v 12:58 |  Český jazyk - literatura
3. Vrchol české středověké literatury- památky doby Karlovy, literatura doby husitské
- grafická stránka jazyka
Vyvrcholení gotické kultury v Čechách
-Největší rozkvět stř. literatury - císař karel IV.
-1344 - povýšení pražského biskupství na arcibiskupství
-1348 - Karlova univerzita, 1. vys. Učení ve střední Evropě
Legendy - stávají se z nich spíš beletrie
Vysoký styl - náročný jazyk, symbolika
Nižší styl - dom. Problematika, pro lidi
LEGENDA O SV. KATEŘINĚ - vyšší styl
o lásce ke Kristu krásné učené dívky z Alexandrie, odmítne císaře a zemře jako mučednice (křesťanský ideál)
LEGENDA O SV. PROKOPU - nižší styl
líčí osudy sv. Prokopa, pův. poustevník, dokázal zkrotit ďábla
- patron Čechů, vlastenectví
Drama - vzniká z evangelií
- MASTIČKÁŘ (pol. 14. stol.) obraz středověkého trhu, verše. Skladba zesměšňuje středověké podvodné lékaře, podává výstižný obraz ze života městské chudiny, ale nechce útočit proti společnosti, chce jen pobavit.
- Mezihra do dramatu HRA TŘÍ MARIÍ
Žákovská poezie (Vagantská)
- rozmar, erotika, humor
(popěvky, básně, satiry) většinou zesměšňuje privilegované vrstvy, šlechtu a duchovenstvo, dovede se vysmát všemu, většinou latinsky nebo jazykem studentů
Makarónská poezie - kombinace obou jazyků
Podkoní a žák - dialog
Sociální satira
Hradecký rukopis- 11 skladeb, nejznámější - Desatero Kazanie Božie - kritizuje celou spol.
Satiry o řemeslnících a konšelích
- odsuzují nepoctivost některých povolání - švec, pekař, kovář…
Bajka o lišce a džbánu
KRONIKÁŘSTVÍ
Vita Carovi - Karel IV. - latinský životopis
Osobnosti a díla:
Beneš Krabice z Weitmile
Bartoloměj z Chlumce - Klaret - Latinskočeský slovník, Glosář - nejrozsáhl.
Smil Flaška z Pardubic - Nová rada - zvířecí verš. alegorie, zobrazení ideálu stř. panovníka a státu
Jan z Jenštejna - 3.pražský arcibiskup
TKADLEČEK spor filozofie a teologie, autor neznámý - vzdělaný
Písňová tvorba
Závišova píseň
V Strachotině hájku
Doba husitská a předchůdci Jana Husa
-církev se zmítá v těžkých problémech, davy lidí v bídě
-dvojpapežství - rozkol církevní jednoty - Schizma
-přijímání svátosti podobojí
-chiliasmus - víra v příchod Krista
Dekret Kutnohorský - 1409
Upálení mistra J.Husa
Jan Viklef - vyzýval stát, aby vyvlastnil církevní majetek
Jan Milíč z Kroměříže - kázal česky
Středisko čes. Kazatelství v Betlémské kapli
Tomáš Štítný ze štítného - kázal česky, nábož. Próza
Knížky šestery o obecných věcech křesťanských-
- víra, naděje, láska, vztahy
Řeči besední - pro děti
Řeči sváteční a nedělní - o písmu
Knížky o šašiech
Mistr Jan Hus
· z Husince u Prachatic
· vystudoval artistickou fakultu - mistr svobodných umění, potom bohosloví a stal se knězem
· působil jako univerzitní profesor, zvolen také rektorem univerzity
· ve své učitelské praxi psal latinsky - aby bylo srozumitelné více vzdělaným lidem
· kazatelské působení v kapli Betlémské od roku 1402 - neváhal kritizovat bohaté církevní hodnostáře i rozmařilost zámožného panstva. Kázání strhovala lid, měšťany i nižší šlechtu - působila radikálně na jejich názory.
· Hus vystupoval ostřeji a v českém jazyce, zesílily proti němu útoky církevní vrchnosti - odpor vysoké hierarchie budil hlavně Husův požadavek církevní chudoby a jeho obhajoba Viklefových knih (anglický profesor, který dokazoval, že se církev odchýlila od učení a praxi prvních křesťanů)
· Napětí mezi Husem a jeho odpůrci vyvrcholilo 1412 - vystoupil nebojácně proti kramaření s odpustky - pouliční bouře proti hlasatelům odpustků - papež uvalil na Husa interdikt - Hus se odvolal ke Kristu, ale protože se od něho odvrátil král Václav IV, opustil Prahu a uchýlil se na Kozí Hrádek a Krakovec, psal díla a kázal venkovskému lidu. Na jaře 1414 vyzval císař Zikmund Husa, aby se ospravedlnil před církevním koncilem v Kostnici - koncil jej nařknul z kacířství. Hus na svých názorech trval a proto byl 6. července 1415 upálen
Dílo - rozvoj a růst ideologie - dalo základ husitskému hnutí
Výklad viery, desatera a páteře - český spis, příležitost k úvahám o otázkách opravdového mravního života i podnět ke kritice společnosti, Otčenáš, věřím v Boha
Dcerka "Poznání cesty pravé k spasení" - jak správně žít
Knížky o svatokupectví - odsuzuje obsazování církevních úřadů za peníze a braní poplatků za náboženské úkony, kritizuje celou soudobou společnost, jeho nejbojovnější dílo
Postila - výklad svatých čtení nedělních
· napsána, když mu bylo zakázáno kázat
· velký sborník kázání napsaných pro knižní účely
Listy - česky i latinsky
· dopisy přátelům z Kostnice
· dokreslují jeho osobnost
· upřímné, věří ve vítězství dobra
De ortographia Bohemica - o českém pravopise
HUSITSKÁ LITERATURA
Husova smrt sjednotila většinu národa v odporu proti církvi a urychlila vření mezi lidem v Praze i na venkově. nejrevolučněji si počínala městská chudina pod vedením Jana Želivského a venkovský lid strhovaný ohnivými kazateli - Martin Húska - na cestu revoluce. Byly dva druhy hnutí Chiliastické - proti konci světa, na kopcích, proti hrozícímu nebezpečí
křižácké války - středisko husitských radikálů, nově založené město Tábor.
Znaky husitské literatury
· zlidovění - úzké sepětí se společenským bojem
· z lidové tvorby mizí postava světce i dobrodružného rytíře - ztrácejí se útvary jako legenda, rytířský epos, drama
· rozvíjí se duchovní píseň, satira, historický zpěv, kronika, traktát, polemika, postila
· Zvláště bohatý je rozvoj lidového zpěvu - mnoho nových písní, které se staly účinným prostředkem agitace, mají sice náboženský obsah, ale tají politický a sociální smysl.
Jistebnický kancionál - zpěvník, dochována většina písní, obsahuje píseň
Kdož jsú boží bojovníci, která byla jako bojový chorál
husitských vojsk
VAVŘINEC Z BŘEZOVÉ
· Obrací se k německé a mezinárodní veřejnosti s ve spisech latinských, tak oslavil vítězství husitů v bitvě u Domažlic - Báseň vznešené koruny české = významné dílo husitského písemnictví
- zobrazil zděšený útěk křižáků, ale v závěru představil toužený obraz míru
· Dále je autorem Husitské kroniky - o událostech let 1414 - 1422 z hlediska stoupence pražských umírněných kališníků
· Budyšínský rukopis - veršované skladby - Žaloba koruny české, Hádání Prahy s Kutnou horou (Praha - jako krásná žena, Kutná hora - nevzhledná žena. Závěrečné slovo má Kristus-pochvalně hodnotí počínání Prahy.Mělo získat nerozhodné vzdělance pro husitskou věc)
PETR CHELČICKÝ
· odvrátil se s odporem od husitských bojů a odsoudil válku a celou soudobou společnost
· Zlo nemá být přebyto zlem - odmítal násilí
O boji duchovním - traktát - odmítl i spravedlivou válku a připustil jen odpor proti ďáblu -
tzn. boj duchovní
O trojiem lidu - zamýšlí se nad celou společností, hlásá rovnost všech lidí
Postila - psané formou kázání
Sieť viery pravé - myšlenkově nejpropracovanějším a nejrozsáhlejším dílem,
církev i společnost podrobeny kritice
sieť = církev a pravá křesťanská víra, hlavními ničiteli jsou panovník a papež
( Po neúspěšném lovu Petr znovu na příkaz Krista rozetře sítě, ryb je tolik, že se trhají sítě.)
VÁCLAV ŠAŠEK Z BÍŘKOVA
· vznik cestopisu souvisel s prolomením izolace, která svírala Čechy v době husitských válek
· cestopis - Deník o jízdě a putování pana Lva z Rožmitálu a z Blatné z Čech až na konec světa - dochována latinská verze, původní dílo se nedochovalo, tento překlad se stal základem Jiráskovy knihy Z Čech až na konec světa.
Ctibor Tovačovský z Cimburka
- politik, právník, husita
- Kniha Tovačovská - práva
- Hádání pravdy a lží o kněžské zboží a panování jich
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama