UMĚNÍ 19. STOLETÍ

22. března 2008 v 21:44 |  Dějiny umění
UMĚNÍ 19. STOLETÍ
Klasicismus
Romantismus
Realismus
...................................................................................
· už se setkáváme s uměleckými směry ne s univerzálními slohy
...................................................................................
Klasicismus
· Zrodil se ve Francii v poslední třetině 18. století a 1. polovina 19. století
· Klasicismus se inspiroval antikou až na tolik, že ji kopíroval
· Inspirace tu byla, protože se odkryli antické památky - Herkules a Pompeje
· Důležitá role - řád přísnost, strohost, symetrie, rozum
· Empír - klasicismem za císařství Napoleona Bonaparte
- inspiruje se jenom římskou antikou
ARCHITEKTURA:
* Pantheon v Paříži
* Vítězný oblouk
*Washingtonský kapitol = "bílý dům"
*Glyptotéka - muzeum, kde se vystavovali antické sochy Mnichov
*Pinakotéka - obrazárna
* Braniborská brána v Londýně
Klasicismus v Anglii Þ bratři Adamovi
*Bood´les Club v Londýně - požívali tmavou omítku a světlé reliéfy
*Versaile - Malý Trianon ve Versailské zahradě (interiér knihovny)
*V Petrohradě se uplatňuje i klasicismus
SOCHAŘSTVÍ:
*LÁSON A VENUŠE - jsou zobrazeni jako akty
- jsou ze stejného materiálu → mramor
Vydal se pro zlaté - jsou zobrazeni slepí (v antice měli oči)
rouno - klasicisté se zaměřili na dokonalou formu ne na prožitek
*VENUŠE - Pavlína Bonapartová, sestra Bonaparteho → portrét
MALÍŘSTVÍ:
-Objevy ve vykopávkách jsou ještě na začátku a nejsou zcela objeveni
-Neinspirovali se antickým malířstvím, ale antickým sochařstvím
-Přesná precizní kresba; stínování světlem a stínem; barva jen kolorujícím prvkem
-Náměty: - vznešené x korunovace Napoleona
JACQUES - LOUIS DAVID [žak lois david] - malíř na císařském dvoře Napoleona
Ø NAPOLEONŮV JEZDECKÝ PORTRÉT
Ø ÚNOS SABINÉ
INGRES [engr] - usiloval v to, aby jeho obrazy byly čistě klasicistní , ale vždy k nim přidal
něco svého
Ø PAULO A FRANČESKA - už se objevuje citovost (prvek romantismu)
Ø TURECKÉ LÁZNĚ - orientské náměty už typické pro romantismus
- jistá deformace postav
PRUD´KOU [prídou]
Ø CÍSAŘOVNA JOSEFÍNA V MALMASKÉM LESE - už znaky romantismu
- dívka polosedící v lese - klasicistký prvek
- v panenské přírodě - romantický prvek
...................................................................................
Romantismus
· Zrod v Anglii ve 20. letech 19. století
· Nedůležitější role: - emoce, citovost hraná až do krajnosti
- svoboda, inspirace středověkem
- inspirace čistou, panenskou ale i divokou přírodou
- inspirace orientem (je to tajemné a neznají to)
ARCHITEKTURA:
-všímají si lidí, kteří jsou společensky vyčleněni (loupežníci, vrazi,…)
-nepřináší nic nového, inspiruje se středověkými slohy
-v architektuře se setkáváme s hnutím purismus - snaha o slohovou čistotu
- vráceno do původního vzniku
např.: Karlštejn
BRNO PRAHA
* ČERVENÝ KOSTEL * NÁRODNÍ DIVADLO
* MAHENOVO DIVADLO * NÁRODNÍ MUSEUM
* BESEDNÍ DŮM
* ZÁMEK LEDNICE Þ Janův hrad (postaveno jako zřícenina)
* ZÁMEK HLUBOKÁ
MALÍŘSTVÍ:
-především ve Francii
-náměty: - boje za národní svobodu
- příroda - dramatická, tajuplná
- inspirace i orientem
- zobrazení tragických událostí
- romantická idyla - zobrazovány náměty z venkova jako, že tam byla idyla,
ale nebylo tomu tak doopravdy
-barva: - volena podle toho, aby citovost se dohnala do krajnosti
-důležitá role: - světlo
-deformace lidské figury
GERICAULT [žeriko] - Francouz, milovník koní
Ø VOR MEDÚZY - obrovský obraz; vor - loď
Ø PORTRÉT ŠÍLENÉ ŽENY → ztížena hráčskou mánií
EVŽEN DELACROIX [ delakroa] - Francouz, často cestoval
Ø KRVEPROLITÍ NA CHIU
Ø OBRAZ ALŽÍRSKÉ ŽENY
Ø VERQILIUS V PEKLE
Ø SVOBODA VEDOUCÍ LID NA BARIKÁDY
...................................................................................
Realismus
▪ Realismus - malba pravdivě podle skutečnosti
▪ Veristický realismus = popisný realismus
▪ Sociální realismus - život těch nejprostších lidí
▪ Naturalismus - zobrazení skutečnosti surově, drsně
BARBIZONSKÁ ŠKOLA (Barbizone)
-Začátek realismu a impresionismu
-Zakladatelem byl Theodor Rousseau
-Nejvýznamnější malíři: - Vamille Corot
- Francois Millet
-Pravdivě zobrazují skutečnost
-Část práce v plenéru, část práce v ateliéru
THÉODOR ROUSSEAU - malíř, zakladatel barbizonské školy
- nejčastěji maloval venkovskou krajinu
Ø NAPAJEDLO
CAMILLE COROT [koro] - malíř barbizoské školy
Ø KATEDRÁLA V CHARTRES [šártr]
Ø SÉVRESKÁ CESTA - namalováno do detailu
Ø MOST V MANTES [mant] - oproštěno od detailu
Ø DÍVKA S PERLOU
FRANCOIS MILLET [francoa mije] - všímá si venkovského prostředí Þ sociální realismus
- pocházel z venkova Þ proto ho maloval
Ø SBĚRAČKY PÁSKŮ
Ø KLEKÁNÍ
GUSTAVE COURBET [kurbe] - považován za zakladatele realistického románu
Ø AUTOPORTRÉT S ČERNÝM PSEM
Ø DOBRÝ DEN, PANE COURBETE → šokoval!
Ø INTERIÉR MÉHO ATELIÉRU - skuteční alegorie
HONORÉ DAUMIER [onoré domje] - vynikající malíř, kreslíř, grafik
- zakladatel karikatury
- často pracoval s litografií (tisk z kamene)
Ø PRADLENA
Ø JEDNA Z KARIKATUR POLITICKÉ SCÉNY
Ø ALEGORIE SEN
FRANCISCO GOYA - nelze ho nikam zařadit (realismus, klasicismus, romantismus)
- Španěl, samouk
- nejvýznamnější malíř 19. století
- má osobitý styl (učil se podle velkých mistrů)
- jeho dílo spojeno s klasicismem, romantismem, expresionismem a
dalších rysů nových tendencí
- vynikající malíř, grafik, portrétista
Ø SVATÝ FRANTIŠEK BORGIÁŠ - dílo až surrealistické
Ø PORTRÉT KRÁLOVSKÉ RODINY - zde snaho o zachycení povahy lidí +
zachycení krásného oblečení, šperků
Ø NAHÁ MAJA [macha] u portrétu žen zdůrazňuje něhu, krásu
Ø OBLEČENÁ MAJA [macha]
Ø HRŮZY VÁLKY
Ø GOYOVI ČERNÉ MALBY - malby jsou pesimistické a tmavé
- nacházeli se v jeho domě, namaloval je slepí
Ø LÉKAŘKA Z BORDO - tento obraz namaloval ve Francii před svou smrtí
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama