The Environment and problems of today

22. března 2008 v 21:26 |  Angličtina
Životní prostředí The Environment
1. Ochrana/ zachování životního prostředí všeobecně Protection/ conservation of the environment generally
-Heslo: Mysli celosvětově - jednej místně! -Slogan: Think globally - act locally!
-proč je ekologie tak důležitá a aktuální -why is ecology so important and topical
-lidská snaha dosahovat vyšší životní úrovně -people want to reach higher standards of living
-úsilí o ekonomický růst -struggle for economic growth
-znečištění biosféry z různých zdrojů -pollution of the biosphere from different sources
-domácnosti, doprava, průmysl, zemědělství -households, transport, industries, agriculture
-kyselé deště -odumírání lesů -acid rain, dying forests
-vodní a větrná eroze -water and wind erosion
-globální oteplování, skleníkový efekt -global warming, the greenhouse effect
-díra v ozonové vrstvě stratosféry -hole in the ozone layer of the stratosphere
-nevratné vyčerpávání zdrojů energie -irreversible exhaustion of fuel sources
-uhelné/nukleární/ vodní/ větrné atd. elektrárny -coal/nuclear/hydroelectric/wind etc. power stations
2. Znečištění ŽP, jak je zapříčiněno Pollution of the environment, how it is caused
-složky (komponenty) ŽP: vzduch, voda, půda -environmental components: air, water, soil
-domovní odpady, odpadní vody -household waste, sewage water
-kouřové emise do atmosféry -smoke emissions into the atmosphere
-znečištění průmyslové, z domácností -industrial pollution, household pollution
-znečišťující látky/ kontaminanty/ rezidua -pollutants/ contaminants/ residuals
-potravní řetězec ovlivńuje zdravotní stav lidí -food chain influences people's health condition
3. Ochrana ohrožené fauny a flory Protection of endangered fauna (animals) and flora
-biodiverzita - komplmentární rozmanitost druhů -biodiversity - complementary variety of species
-druhy na pokraji vyhynutí či vyhynulé -species in danger of extinction or extinct
-příčiny: lov, znečištění, narušená domoviště -reasons: hunting, pollution, disturbed habitats
-přírodní rezervace, zoo, záchrana div. zvíř. -nature reserves, zoos, saving wildlife
4. Životní styly - běžné a alternativní Lifestyles - common and alternative
- založený na zvyšující se spotřebě, plýtvání -based on increasing consumption, waste
-styl použij, vyhoď a kup nový -use, throw away and buy a new one style
-rozdíly ve spotřebě mezi bohatými a chudými -difference in consumption between rich and poor
-skromný, zaměřený na hezké prožívání a vztahy -modest, nice experience and relationship oriented
5. Možné způsoby nápravy Possible ways of improvement
-alternativní technologie šetrné k ŽP-alternative environmentally-friendly technologies
-alternativní druhy energie (solární, větrná, …) -alternative sources of energy (solar, wind, …)
-účinná legislativa ochraňující ŽP -effective legislation protecting the environment
-kanalizační čistírny (=čistírny odpadních vod) -sewage works (=sewage treatment plants)
-třídění , recyklování a zpracování opadů - waste sorting, recycling and processing
-bezolovnatý benzín -unleaded petrol
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama