TENDENCE A VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ČESKÉ PRÓZY 1.PO.20.STOL.

22. března 2008 v 16:59 |  Český jazyk - literatura
17.TENDENCE A VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ČESKÉ PRÓZY 1.PO.20.STOL.
1.Legionářská literatura -autoři přímí účastníci legií, psali autobiograficky, díla na pomezí krásné literatury a literatury faktu, psány patetickým jazykem, chtěli nejen popsat činnost legií, ale i oslavit. Za komunismu byli legionáři zakázáni číst =>po 1989 návrat díky dokumentaci.
František LANGER
-prozaik, dramatik, legionářský vojenský lékař
-po válce psal veselohry, loutkové hry pro děti aj.
 • Železný vlk -povídky, autobiografické vylíčení legií v Rusku
 • Jízdní hlídka -drama, vylíčené osudů členů Langrovy skupiny bojující na Sibiři
 • Velbloud uchem jehly -veselohra
 • Pražské legendy -pověsti pro děti o pražských zákoutích
Josef KOPTA
-prozaik, účastník 1.sv. války, psal ve stylu reportáže
 • Třetí rota, Třetí rota na magistrále a Třetí rota doma -trilogie, líčí postup malé vojenské jednotky, stesk po domově, hrdinství
Rudolf MEDEk
-básník, prozaik, dramatik, účastník bitvy u Zborova
 • Anabáze -pentalogie, pateticky líčí válečné události v Rusku včetně vyčerpávající cesty československých legií přes Sibiř do Vladivostoku a následné cesty zpět
 • Zborov -báseň, čerpá ze zážitků, oslava, patetické
2.Reakce na 1.sv.válku -čerpání ze zážitků, faktografické, snaha podat svědectví, ne tak patetické
Jaroslav HAŠEK
-spisovatel s bohémskými sklony, narozen v Praze
-studium gymnázia, pak obchodní akademie
-kritizoval veškerý řád, vládu, církev, umění
-založil Stranu mírného pokroku v mezích zákona
-za 1.sv.války narukoval do Ruska, kde se přidal k Rudé armádě
 • Trampoty pana Tenkráta, Dva tucty povídek, Můj obchod se psy a jiné humoresky -povídky
 • Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky -povídkový soubor, ve kterém se poprvé objevila postava vojáka Švejka
 • Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války -humoristický román je nejpřekládanější českou knihou a byl několikrát převeden do dramatické, filmové i další literární podoby
Švejkova posluhovačka paní Müllerová přináší zprávu, že byl zabit Ferdinand.Švejk v hostinci U Kalicha rozvádí úvahy o vzniklé situaci. Je zatčen, vyslýchán, lékaři jej nakonec prohlásí za "úředního blba". Švejk má silný revmatismus, přesto bere berle, sedá na invalidní vozík a nechává se paní Müllerovou odvést na vojnu. Je skutečně odveden. Neustále se dostává do problémů, je často vyslýchán, pobývá i v blázinci. Svým pláčem dojímá polního kuráta Ottu Katze a stává se jeho sluhou. Katz jej prohrává v kartách. Odchází k nadporučíku Lukášovi. Spolu s ostatními jsou odveleni na frontu. Na jedné stanici Švejk popíjí a ujede mu vlak. Vydává se pěšky. Cestou je zadržen strážníky, kteří jej považují za ruského zvěda. Pomocí alkoholu se ho snaží přimět k přiznání. Opijí se však více než Švejk. Po dlouhé cestě se Švejk dostává mezi své na frontu.
Jaromír JOHN
-pedagog, spisovatel, výtvarný estetik, kritik
 • Večery na slamníku -soubor povídek, vylíčení hrůzy války, psáno čtivou formou
 • Don Quijote -román, přizpůsobeno dětem, přepracovaná verze
 • Rajský ostrov -román, Národní divadlo jako symbol českého národa, vlastenecké
Karel KONRÁD
3.Experimentální literatura -blíží se k surrealismu, zaměřuje se na vnitřní svět člověka, reaguje na hrůzy 1.sv.války. Hl. motivy-sny, halucinace, psych. nemoci.
Ladislav KLÍMA
-dílo ovlivněno filozofickými názory
 • Svědomí a nic, Vlastní životopis -filozofická díla
 • Slavná Nemesis a jiné příběhy -povídky
 • Utrpení knížete Sternehocha -romaneto s prvky hororu, slabá dějová linie
Richard WEINER
Jan WEISS
4.Venkovská literatura a ruralismus -autoři navazují na autory 19.st. a píší o venkově. Témata -na venkov není nahlíženo tak idylicky, všímají si pronikání peněz, narušení tradičních rodových vazeb. Člověk je spojený s půdou, která formuje charakter, po opuštění člověk umírá. Sdružovali se kolem revue Sever a východ.
František KŘELINA
-ve 30.letech příklon k ruralismu
 • Hubená léta -ruralistický román, Hlas kořenů -ruralistická sbírka povídek
 • Amarú, syn hadí -historický román, osudy čes. misionáře z Prostějova ->dostává se mezi indiány ->je jimi umučen, podle skutečnosti
Vojtěch MARTÍNEK
Josef KNAP
5.Demokratický proud
Josef ČAPEK
-výtvarník, umělecký kritik, básník, prozaik, dramatik
 • Krakonošova zahrada, Ze života hmyzu, Adam stvořitel -napsal s bratrem
 • Stín kapradiny -baladická novela
 • Kulhavý poutník -meditace o životě
 • Povídání o pejskovi a kočičce, Jak se dívat na moderní obrazy, Umění přírodních národů, Psáno do mraků, Básně z koncentračního tábora
Karel POLÁČEK
-žurnalista, autor humoristických próz a knížek pro děti, vypravěč, Žid
-užíval žánr "Soudnička" -zpráva ze soudního procesu, vtipné
 • Bylo nás pět -román, vše líčeno pohledem dítěte, pro děti
 • Edudant a Francimor -fantastická pohádka pro děti
 • Povídky pana Kočkodana, Povídky izraelského Vyznání -krátké, humorné, satira
 • Michelup a motocykl -román, židovský svět
 • Muži v ofsajdu -život na maloměstě, fotbalový svět za 1.republiky, fotbalový slang
 • Hostinec U kamenného stolu -román, děj v menších lázních
 • Okresní město -tetralogie, zfilmované, dochované jako torzo, kritika maloměsta
 • Dům na předměstí -román, zfilmované
Eduard BASS
-působil v Lidových novinách,založil "rozhlásek"-zveršované situace za poslední týden,vtipné
 • Rozhlásky -publicistické
 • Cirkus Humberto -románová kritika, na hl. hrdinovi Vašku Karasovi zobrazil dobré vlastnosti českého národa, snaha ukázat sílu týmové práce
Jihočeskému zedníkovi zemře manželka ->Antonín Karas se synem jdou za prací ->dostanou se k cirkusu ->Vašek se naučí několik povolání ->v zájmu cirkusu si bere ředitelovu dceru Helenu Brewitzovou ->opouští lásku Růženku ->narodí se jim syn, který nemá buňky na cirkus -.stane se matematikem ->Vašek je zklamán ->nastává hospodářská krize ->cirkus upadá ->musí být prodán ->Vašek změní cirkus na varieté ->Helena tajně prchá ke koním konkurence ->zlomí si vaz a zemře ->Vašek se ožení a vnučka má pohybové nadání ->vystupuje v cirkuse pod jménem Lidie Humberto
 • Klapzubova jedenáctka -moderní pohádka
 • Lidé z maringotek -soubor 10 příběhů, podobné Dekameronu
 • To Arbes nenapsal, Vrchlický nebásnil -něco jako scénář
 • Čtení o roce osmačtyřicátém -o revoluci
6.Imaginativní (experimentální) próza
Vladislav VANČURA
-narodil se v Háji u Opavy, mládí prožil v Davli u Prahy
-vystudoval gymnázium a medicínu
-v květnu 1942 zatčen gestapem za protifašistické postoje, popraven
-vychází z humanismu, přejímá slovní zásobu, archaismy a kombinuje s jazykem 20 st.
 • Amazonský proud-povídky; Dlouhý, Široký a Bystrozraký
 • Pekař Jan Markalous -román
 • Rozmarné léto -novela zobrazuje klidný život tří přátel, Antonína Důra, abbé Rocha a důstojníka Huga v Krokových Varech, jejichž idylické, ale poněkud stereotypní životy naruší příjezd kouzelníka a lanochodce Arnošta a jeho chráněnkyně Anny. Lyrický příběh jemně útočí na maloměšťáckou přízemnost.
 • Markéta Lazarová -historický román
 • Obrazy z dějin národa českého -naučné historické dílo vycházející v době okupace
7.Katolická próza -autoři vychází z barokní tvorby, zastávají konzervativní názory. Sjednoceni kolem časopisu Akord a Řád. Velká role-rodina,domov,vztahy ->viněno přes víru.
Jaroslav DURYCH
-prozaik, básník, studoval medicínu
-jeho styl je metaforický, využívá rytmizované prózy
 • Bloudění -trilogie, románová freska o 30.leté válce
 • Requiem -soubor tří povídek
 • Tři dukáty, Tři rolničky -povídkové soubory v duchu barkoka
Jakob DEML
-dílo má složitý děj, hůře čitelné, projev života
 • Šlépěje -směs recenzí, dopisů, deníkových záznamů, prvky autobiografie
 • Moji přátelé, Mír -básně v próze, milostný motiv a motiv přírody
 • Hrad smrti, Tanec smrti -povídkové soubory, tragický tón
 • Zapomenuté světlo -více dějových linií, vyvolalo skandál, proto zakázáno
 • Mé svědectví o Otakaru Březinovi -vzpomínková próza na pomezí životopisu
Jan ČEP
8.Levicově zaměření autoři -sympatizují s komunismem, ovlivněni učením Marxismu, v opozici proti demokratickým autorům z Lidových novin. Autoři soustředěni kolem časopisu Právo lidu, Rudé práv, Dělnické listy. Velmi ideologická díla, estetická stránka je potlačena.
Ivan OLBRACHT
-vl. jménem Kamil Zeman, syn spisovatele píšícího pod pseudonymem Antal Stašek
-věnoval se žurnalistice v redakci vídeňských Dělnických listů, později přešel do Práva lidu
-první z redaktorů Rudého práva
 • O zlých samotářích -tři povídky,vyděděnci společnosti
 • Žalář nejtemnější -psychologický román o chorobné žárlivosti a sobectví slepce, při budování hlavní postavy se inspiroval poznatky soudobé psychoanalýzy a hlubinné psychologie
 • Podivné přátelství herce Jesenia -román z divadelního prostředí
 • Zamřížované zrcadlo -próza s prvky reportáže, využil i vlastní zkušenost z vězení
 • Nikola Šuhaj loupežník -román, v němž se prolíná baladický a mytický svět se světem současnosti
 • Anna proletářka -román
 • Golet v údolí -tři prózy z podkarpatského Ruska, popisuje svět ortodoxních Židů
 • O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách, Ze starých letopisů
Marie MAJEROVÁ
-prozaička, v jejím tvůrčím období převládají povídky
 • Nejkrásnější svět -román, Povídky z pekla, Mučenky -povídky
 • Siréna -román je širokým obrazem Kladenska během 80.ti let, v popředí dění čtyř generací Hudců, pojato jako montáž vyprávění a reportážního popisu
 • Havířská balada -volně navazuje na Sirénu
 • Robinsonka -tvorba pro děti
Marie PUJMANOVÁ
-prozaička, ve své tvorbě se snažila o podrobné psychologické prokreslení postav
 • Povídky z městského sadu -vlastní zkušenost, po 1.sv.v. chodila do parku, kde poslouchala příběhy lidí, kteří čekali na návrat vojáků
 • Pacientka doktora Hegla -román, kritika maloměšťáctví
 • Lidé na křižovatce, Hra s ohněm, Život proti smrti -románová trilogie
 • Předtucha -povídky z doby okupace, psychologie dospívajících
 • Rybaříci na modré zátoce -povídkový soubor pro děti
9.Psychologická próza -inspirace u Zikmunda Freunda a jeho učení. Mnoho vnitřních monologů,důkladné vnitřní charakteristiky, děj pouze rámcový.
Egon HOSTOVSKÝ
-židovského původu
-díla -problém člověka v moderním světě, pocit neustálého pronásledování, vše je zoufalé
 • Případ profesora Körnera -román, prvky autobiografie
 • Žhář -román
Jaroslav HAVLÍČEK
-díla zaměřena na vylíčení negativního, lidé jsou mentálně postižení, alkoholici,..
 • Petrolejové lampy -román, který se odehrává v Jilemnici
 • Neviditelný -román, kdy si psychicky nemocný myslí, že je neviditelný
 • Helimadoe -román
Jarmila GLAZAROVÁ
 • Vlčí jáma, Advent -romány
Václav ŘEZÁČ
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama