Ryby

22. března 2008 v 18:56 | by JeNNyS |  Biologie - rostliny, hmyz...
Třída:Ryby-existuje asi 240000druhů,největší sladkovodní ryba:Arapaima(200kg),největší mořská ryba:Viza velká(1500kg),první ryby byly v prvohorách ve sladkých vodách,druhotně přešli do moře,tvar těla vřetenovitý,ale i různé jiné tvary např.plochý tvar-platýz.Mořský koník-protáhlá hlava,zatočený ocásek,na hřbetě 1ploutvička,sameček má břišní váček,do kterého se ukládají vajíčka.Ďas mořský-na hlavě výrůstek,který světélkuje.Povrch těla-pokožka mnohovrstvená,slizká,různě zbarvená,pigmentová zrna jsou ve škáře,povrch krytý kostěnými šupinami,které jsou zakotvené ve škáře,taškovitě se překrývají.Typy šupin-a)kruhovité-cykloidní(kapr)b)šupiny se zoubky-ktenoidní(okoun)c)kosočtverečné-ganoidní-nepřekrývají se(jeseter)-každým rokem přirůstají a zvětšují se.Ploutve u ryb-a)párové-prsní a břišní,b)nepárové-hřbetní,řitní,ocasní-mají různou souměrnost,nesouměrná ploutev-jeseter.Ústa-a)svrchní,b)koncová-u dravých ryb,c)spodní-sbírání potravy ze dna(kapr).Kostra ryb-kostěná:lebeční kosti,páteř,trupový a ocasní oddíl páteře,žebra,drobné kostičky ve svalech,ploutve vyztuženy buď měkkými vaziv.ostny(kapr)nebo tvrdými kosť.ostny(okoun),chorda zachovaná u vývojově nižších.Svalová soustava-2boční článkovité svaly,1podélný červený sval podél páteře.Ryby-chordadortalis-jeseteři,dvojdyšní.Trávící soustava-ústa(se zuby nebo bez nich)nepohyblivý jazyk,nemají slinné žlázy,u úst bývají hmatové vousy,hltan(u kapra požerákové zuby vznikli přeměnou posledního 5žaberního oblouku-slouží k rozmělnění potravy)jícen,žaludek,střevo(u okounovitých ryb s výběžky)játra,slinivka(rozptýlený orgán kolem střeva).Dýchací soustava-4páry žaber tvořené žaberními oblouky,na kterých jsou žaberní lupínky,které jsou bohatě prokrvené,na žaberních obloucích jsou z druhé strany žaberní tyčinky,které slouží k filtraci potravy,žábry jsou uložené v žaberní dutině a kryté pohyblivou,plochou kostí-skřelí,přidatné dýchací orgány jsou-sliznice úst,sliznice střeva,rozvětvený labyrint za ústy,plynový měchýř.Vylučovací soustava-2podlouhlé ledviny podél páteře,jsou jednodušší-prvoledviny.Plynový měchýř-při vývoji vzniká vychlípení hltanu,je naplněn směsí vzduchu a dusíku,je to hydrostatický orgán,udržuje ryby v určité hloubce,může být spojen s trávící soustavou u maloostných nebo oddělený u ostnoploutvých ryb.Oběhová soustava-mají 1krevní oběh,mají venozní srdce-1síň a 1komora-neokysličená krev proudí směrem k hlavě k žábrům(tepnou).Smyslové orgány-zrak:oči mají plochou rohovku,zaostřují přibližovacími čočky k sítnici,vidí barevně na krátkou vzdálenost,nemají víčka.Čich:mají čichové buňky-jamky.Hmat:hmatové vousy.Sluch:vyvinuto vnitřní ucho(vnímají zvuky)zvuky muže zvyšovat rozonancí plynového měchýře a u kapra Weberův orgán(vzniká s růstem obratlů a napojuje se na plyn.měchýř).Starokinetické čidlo:udržování polohy.Proudový orgán-postraní čára-od hlavy po ocas,kanálek se smyslovými buňkami,které vnímají proudění vody,slouží k orientaci ve vodě a vnímání překážek.Rozmnožování-samčí buňky-mlíčí,samičí buňky-jikry,z oplozeného vajíčka vzniklé larva,plůdek doba rozmnožování je tření a místo rozmnožování je troliště.Některé ryby se o potomstvo starají(koljuška tříostná staví hnízdo,hořavka duhová klade jikry do škeble),některé ryby jsou životné,některé ryby jinde žijí jinde se rozmnožují např.jeseter.Losos-žije v moři,rozmnožuje se na horním toku řek(anadromní).Úhoř-hadovité tělo bez šupin,rozmnožuje se v sargasovém moři,žije v řece,vrací se zpět-ryby katodromní.Rybí pásma na řece-horní tok-pstruhové-lipanové pásmo,střední tok-parmonové pásmo a dolní tok-cejnové pásmo.Ekologie ryb-ryby sladkovodní,mořské(makrela,sardinka).Mořské-pelagické volné moře,litorální(mělké pobřeží) bentické (dno)brahické-ústí řek.Ryby stále tažné,polotažné.Pomalý proud-vysoké tělo,Rychlý proud-oválné tělo,teplota,O2,hloubka,tlak-ovlivňují výskyt ryb a aktivitu ryb.Systém ryb-1.Podtřída dvojdyšní-dýchají žábrami a plicními vaky,plicní vaky využívají v době sucha.Bahníci-protáhlé tělo 1m,chorda dozalis zachovaná po celý život,párové ploutve jsou úzké,nepárové tvoří lem,mají chrupavčitou kostru,střevo zakončeno kloakou a ve střevě je spirálová řasa,která zvětšuje povrch,žijí ve sladkovodních jezerech,v době sucha se zavrtávají v bahně a přežívají 1m hluboké noře a obalí se slizovým obalem-Bahník australský-1plicní vak,šupiny,Bahník americký,východoafrický-2plicní vaky,šupiny nemají,celkem 6druhů,živí se měkkýši a korýši.2.podtřída lalokoploutví-vyvinuli se v prvohorách,dodnes zachovaný 14zástupce-Latimerie podivná-živoucí fosilie-poprvé objevena v roce 1938 u východoafrického pobřeží,živoucí ulovená 1952 u Madagaskaru,předchůdci obojživelníků,žije asi do hloubky 100m u pobřeží,párové končetiny jsou podobné suchozemským živočichům,svaly které pohybují ploutvemi,jsou umístěny mimo tělo.3.podtřída paprskoploutví-ploutve vyztuženy paprsky a)nadřád Chrupavčití-mají chrupavčitou kostru-řád:Jeseteři-asi 25druhů,žijí v mořích sev.polokoule,někteří i ve sladkovodních vodách,vývojově nejstarší skupina,na hřbetě má řadu ploutviček,čelisti má protažené dopředu,ústa vespod,má delší vrchní lalok ocasní ploutve,ústa kruhovitá,chorda zachovaná po celý život,tělo kryto ganoidními šupinami,jikry.kaviár.tzv.černý kaviár,Zástupci:Jeseter velký-žije v Baltském,Černém i Středozemním moři,při rozmnožování táhne do řeky.Jeseter malý-sladkovodní,Váh a Dunaj,Víza velká-největší mořská ryba,9-10m,1000-1500kg,Černé a Kaspické moře.b) nadřád Násadcoploutví-Bichiři-vějířovité ploutve s násadci,žijí ve sladké vodě v Africe,mají několik hřbetních ploutví,kromě žaber dýchají plicními vaky,11druhů.Nadřád Mnohokostnatí-Kostlíni.Kostlín obecný-tělo se podobá štice,je protažené,je přechodem mezi chrupavčitými a kostnatými rybami.d)Nadřád Kostnatí-kostra je kostěná,jsou vývojově nejmladší.Řád Bezostní-nemají ostny,mají rozvětvené paprsky,plynoví měchýř spojeny s trávící soustavou.Sleďovité-Sleď,Šproty,Sardinky,Ančovičky.Lososovité-mají tukovou ploutvičku na hřbetní straně u ocasu-Pstruh potočný-čistá voda,žije v horských potůčcích,je dravec,Pstruh duhový americký-snese i málo okysličenou vodu,živí se hmyzem,Hlavatka poddunajská,Lipan podhorní-v době tření se zbarvuje do červena,vytváří druhé pásmo řek,Losos obecný-dravec,stěhuje se,žije v mořích,rozmnožuje se v řece.Řád:Máloostní-v ploutvích mají malý počet nerozvětvených paprsků,mají cykloidní šupiny.Kaprovité-v jícnu mají požerákové zuby,které slouží k drcení potravy,mají tzv.Weberův orgán-vznikl srůstem prvního až třetího obratle,zesiluje zvuky.Zástupci:Kapr obecný(u nás chov 450let),Karas obecný-nemá hmatové vousky,řadíme zde ozdobné druhy(např. Závojnatka)-žijí v méně prokysličené vodě.Lín obecný-má drobné šupinky a zaoblené ploutvičky.Plotice obecná-mají velké červené oči.Cejn velký-žije na dolním toku řeky.Tolstolobik-vodní kráva.Sumcovité-Sumec velký-30-250kg,2-3m,dravá ryba,u úst má dlouhé vousy a tělo,je bez šupin.Sumeček americký.Řád Holobřiší-Úhoř říční-hadovité tělo,100páteřních obratlů,tělo je hladké,dospělci žijí v řece,na rozmnožování táhnou do Sarkasového moře,larvy se vrací do řeky,dravci.Řád ostnoploutví-mají 2hřbetní ploutve a nebo 1hřbetní dělenou na dvě,ploutve vyztuženy tvrdými ostrými paprsky,Zástupci:Okoun říční-dravec,zoubky má vzadu,Candát-zoubky má vpředu,Makrela obecná,Tuňáci,Lezci-žijí v moři v přílivových zónách,Ježdík obecný,Štika obecná.Řád Hrdloploutví-Treska-břišní ploutve má předsunuté přes prsní,má 1vous,Mník jednovousý.Řád Platýzové-Platýz bradavičnatý,Jazyk mořský.Řád Volnoostní-Koníček mořský-plave vzpřímeně,sameček se stará o mláďata v břišním váčku,Koliuška tříostná-samec staví hnízdo pro mláďata z trávy.Řád Ostnojazyčí-Arapajma velká-žije v řekách,3-4m,200kg.
Třída:Obojživelníci-jsou přechodnou skupinou mezi vodními a suchozemskými živočichy, nejstarší obojživelníci jsou krytolebci.Stavba těla:kůže-je vlhká,slizká,s velkým množstvím slizových žlázek(některé přeměněny v jedové-mlok,ropucha,kuňka),antiseptické účinky(lékařství,kosmetika).Pokožka je zbarvená-ochrana,obrana-pigmenty ve škáře.Kůží přijímají vodu a kyslík-kůže je vlhká.Vnější pokožka se svléká.Dýchací soustava:-kožní dýchání,-dýchání plícemi,-žaberní dýchání(u pulců).Trávící soustava-na polykání se podílí oči-zvláštním svalem se zatahují do dutiny ústní a posunují potravu,konečník a kloaka(rozšířená část konečníku).Kostra-je kostěná,páteř-1.Krční,2.Trupová,3.Křížová,4.Ocasní,nemají hrudní koš,holení a lýtková jsou srostlé v jednu,v hltanu mají hlasové vazy a vydávají skřehotavé zvuky-mohou být zesilovány resonančními bubínky(na hrdle za ústy),srdce tvořeno dvěmi síněmi,jednou komorou(v komoře je smíšená krev-okysličená s odkysličenou),srdce je arteriovenózní ,Lymfatický systém.Vylučovací soustava-párové ledviny.Smyslová soustava-komorové oči a 3víčka(horní-nepohyblivé,spodní-pohyblivé,mžurku),zaostření řasnatým svalem.Sluch-bubínek,Jakobsonův orgán-v horní části dutiny ústní,tvořen smyslovými buňkami,které vnímají pachy.Čich-vnější a vnitřní nozdry.Postraní čára-u pulců-orientace.Rozmnožování-vývoj nepřímý přes larvu,Bezocasí(žáby)-vajíčka vypuštěna do vody,spermie také-oplození vnější,vajíčka vytváří řetízky nebo shluky,přichytávají se na rostliny,vajíčko kryto rosolovitým obalem,u pulce se vyvíjí zadní nohy,pak přední,mizí ocas,vnější žábry se mění na vnitřní,přeměňuje se cévní a dýchací soustava,samci při oplození využívají mozol na palci přední nohy.Ocasí-oplození vnitřní-sameček vypouští spermie v obalu-spermatofor,samička je sbírá kloakou-oplození vajíčka,vejcorodí,vejcoživorodí,živorodí,larva má vnější keříčkovité žábry,nejdříve přední nohy,pak zadní,ocas zůstává,přeměna dýchání a oběhové soustavy.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 jita jita | 25. února 2010 v 19:30 | Reagovat

je to super :-D  [:tired:]

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama