Realismus 19. století

22. března 2008 v 17:03 |  Český jazyk - literatura

10. Realismus 19. století

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Realis - věčný, skutečný (z latiny)
-co nejvíce se přiblížit skutečnosti
-vztah autora k realitě
-pozitivismus - skutečnost, kterou lze pozitivně dokázat, pozitivní = něco skutečného
Rysy - pravdivost, věrnost skutečnosti
-komplexnost
-objektivita, ale i subjekt z díla - autorův postoj
-reaslismus se již tolik neuchyluje do minulosti, pokud ano slouží pohled do minulosti k hledání paralel, mezi dobami dávnými a soudobími
Kritický realismus - užíván v souvislosti s vystupňovaným realismem
-sociální situace ve druhé polovině 19. století se přiostřovala. Společnost se rozdělila dle majetku, hodnoty společenského života zredukovali na vztahy peněžní a zbožní a sociální propast, jež vznikla ve společnosti, se stala zdrojem konfliktů. Právě onen konflikt se stal východiskem kritického vztahu ke skutečnosti

Výtvarné umění

Gustav Courbert - realistické obrazy, věrné skutečnosti, usiloval o pravdu, žádné přikrašlování, zobrazení všední situace na venkově, prací unavené, obyčejné lidi.
-Pohřeb v Ornans
Francois Millet - venkov, výjevy převážně pracovní a rodiné
-Sběračky klasů
Édouard Manet - Snídaně v trávě (tímto obrazem šokoval pařížskou smetánku, když ho vystavil v Salónu.Odpor byl nečekaný. Muži v černých žaketech vedle nahých těl žen).
- Olympia - ležící akt dráždil smysly, vadil i kontrast nahého těla s pletí černošky
Prerafaelisté - skupina britských malířů, chtěli se vrátit k tradici přirozenosti
Peredvižnici - mladí ruští malíři, jejichž sdružení vzniklo z odboje proti klasicismus. Jejich realismus byl velice popisný, dovedený mnohdy až k dokonalé iluzi.(Ivan Šiškin)
Realisté u nás - Josef Mánes, František Ženíšek, Vojtěch Hynais, Luděk Marold, Julius Mařák, …

Přechodné období

-Fantazie, rozcitlivění baladické nálady lidové slovesné formy
-Nenávist ke státnímu absolutismu

Německo

Heinrich Heine

-proti společnosti pronásledován
-ironie, satira, vtip
Kniha písní - rozsáhlá sbírka poezie, báseň Lorelei - část věnovaná básníkově nešťastné lásce ke dvěma sestřenicí
Rusko
-psychologická hloubka, existenciální podtext, zaujetí místa v prostoru a čase

Nikolai Vasiljevič Gogol

-prozaik, dramatik, publicista
-díla satirická, smysl pro humor
-kritika ruské společnosti
Mirgorod - sbírka 4povídek, život v ukrajinské usedlosti, povídka Taras Bulba - silný vztah k
vlasti
Petrohradské povídky - cyklus povídek, lidí ve velkoměstě, fantastické motivy
Revizor - divadelní hra, komedie
-do zapadlého ruského městečka pronikne zpráva o tajném příjezdu revizora z Petrohradu. Protože místní úředníci mají špatné svědomí a městečko je prolezlé různými podvody, snaží se všemožně revizorovi nadbíhat. Dochází k omylu - za revizora je považován řadoví úředníček Chlestakov, který se v městě zastaví na cestě k svému otci. Když Chlestakov vidí, jak ho všichni obskakují rozhodne se této situace využít. Je všude zván do domu, jsou mu nabízeny půjčky, hejtman mu dokonce nabízí ruku své dcery. Protože se Chlestakov začíná obávat prozrazení, narychlo odjíždí z městečka. Teprve poté se obyvatelé městečka dozvídají, že se nechali obalamutit a do města přijíždí praví revizor.
Mrtvé duše - satirický román
-Pavel Ivanovič Čičikov se rozhodne zbohatnout a za své poslední peníze začne seskupovat "Mrtvé duše" - mrtvé nevolníky, kteří zemřeli od posledního sčítání lidu. Čičikov kalkuloval s tím,l že až dosáhne potřebného počtu mrtvých duší nevolníků, přihlásí se o přidělení půdy zdarma v řídce zalidněných oblastech. Vše konči skandálem je odhalena podstata jeho obchodu a Čičikov se propadá na společenském žebříčku.

Fjodor Michajlovič Dostojevkij

-tvůrce moderního psychologického románu
-přečetl si dopis, který neměl, odsouzen k smrti, těsně před popravou změnili trest na 4roky galejí, odvezen do vězení v Omsku na Sibiři, zde nesmírně trpěl - krutost podmínek, ale také časté epileptické záchvaty.
Zločin a trest - o duševní katastrofě člověka, který se dopouští dvojnásobné vraždy
-chudý petrohradský student Rodion Raskolnikov se rozhodne zavraždit starou lichvářku, aby získal peníze. Během činu zabíjí i její sestru, která se v bytě lichvářky nahodile objevuje. Raskolnikovi se podaří zahladit veškeré stopy, a i když se snaží svůj čin racionálně zdůvodňovat, dostává se do těžké psychické krize. Seznamuje se se Soňou, dcerou notorického opilce Marmeladova, jež sebe i rodinu živí prostitucí. Nakonec se do Soni natolik zamiluje, že v sobě nachází sílu a přiznává se ke spáchanému zločinu. Je odsouzen na nucené práce na Sibiř, kam jej však dobrovolně doprovází i Soňa. Právě ona tam způsobí svou prostou a nesobeckou láskou hrdinův duševní přerod.
Běsové - o lidech, kteří dokáží zabít, nejde o příběh jako takoví, ale o úvahy
Idiot - nejedná se zde o člověka bláznivého, ale spíše nepochopeného. Kníže Myškin ztížen epilepsií, prožije po návratu ze sanatoria podivuhodné příběhy, které ho opět uvrhnou do jeho duševní nemoci. Myškin je člověkem dobrotivým, vnitřně krásným a ušlechtilým, ale protože okolí nechápe jeho laskavost, je všeobecně označován za idiota. Román vlastně ukazuje, že
mravně čistý člověk nemůže v morálním marasmu společnosti vůbec žít.
Bratři Karamazovi - osudy statkáře a otce Karamazova, člověka cynického a nemravného, a jeho 4synů. Román je částečně knihou o hledání boha a o následcích, jež vědomi neexistence, či zoufalé hledání víry přináší. Proto je starý Karamazov zavražděn svým nemanželským synem, který ale podlehne výčitkám svědomí a spáchá sebevraždu. Celá rodina Karamazovích jako by symbolicky ztělesňovala různé vývojové možnosti soudobého Ruska. Otec - zosobněním staré Rusi, včetně panských zlozvyků a krutosti, v synech se již projevují různé myšlenkové proudy nové generace.

Lev Nikolajevič Tolstoj

-asi nejslavnější ruský spisovatel a souč. i filozof
-rodiče zemřeli, když byl chlapcem, studia práv nedokončil
-Dětství, Chlapectví
-Jinošství, Sevastopolské povídky
Vojna a mír - 4dílná románová historická epopej, zobrazuje Rusko v první třetině 19.století
- dva do načné míry odlišné tipy aristokratických intelektuálů. Andrej Bolkonskij je člověkem energickým, střízlivím, Bezuchov je idealistický snílek, zaobírá se filozofickými otázkami o smyslu života. Oba však hledají úporně svůj vztah ke společenskému dění. Bolkonskij je těžce zkoušen - vážně raněn v bitvě u Slavkova, zamiluje do Nataši Rostovové, která ho nakonec zrazuje a provdá se za Bezuchova, s nímž se dosud přátelila. Ještě předtím však v Natašině náručí Andrej umírá.
Anna Kareninová - román, který spojuje osudy desítek postav, souč. zobrazuje vývoj tehdejší Petrohradské a Moskevské společnosti.

Anton Pavlovič Čechov

-prozaik a dramatik, absolvoval lékařskou fakultu
-napsal přes 600povídek, psychologické roviny textu
-smysl pro humor
-dokázal prostřednictvím detailu charakterizovat postavu
Tři sestry - drama o tragikomickém sváru mezi životní realitou a sny
Višňový sad - toto drama je tragicky laděnou komedií, kde motiv skutečného višňového sadu, jež má být vykácen se stává symbolem zániku šlechtických hnízd a v konečném důsledku i Ruského patriarchálního světa.
Francie

Honoré de Balzac

-syntetický obraz Francouzské společnosti 19. stol.
-dokázal mistrně vystihnout psychologii lidí posedlých nějakou vášní, či spíše slabinou
-v románech dominují realistické popisy, ale příběhy nepostrádají napětí, gradaci děje i nečekané zápletky
-zacházel zajímavým způsobem se svými literárními postavami - zatímco v jedné knize vystupuje ten či onen jako titulní hrdina, objevuje se v jiném románu v epizodní roli (opakování postav)
-stupňoval napětí
Lidská komedie - cyklus Balzacových románů, má 3části - otec Goriot, Ztracené iluze a Lesk a bída kurtizán
Otec Goriot - smutný román o tragice otcovské lásky, která je konfrontována s bezohledností
bea bezcharakterností dcer
-Goriot - bohatý kupec, jenž veškeré své úsilí soustředil na blaho svých dcer. Obě se provdají do majetných rodin - Anastázie si bere hraběte. Nyní si bohaté dcery velice rychle zvykají na život mezi smetánkou a za svého otce se stydí. Goriot zůstává sám, nakonec umírá v chudobě sám a opovrhován
-Druhou dějovou linií románu je příběh studenta práv Rastignaca(přišel do Paříže jako chudý mladík, plný ctižádosti), starajícího se o umírajícího Goriota. Zprvu je pobouřen chováním jeho dcer, ale záhy sám poznává, že nadání a charakter nejsou k ničemu, nemá li člověk majetek Stává se chladnějším, vypočítavějším, skrývá své opravdové city. Odhazuje všechny morální zásady a jde bezohledně za svou kariérou. Vtom ho podporuje i uprchlí galejník a zločinec Vautrin. Když se Rastignac dozví skutečnou tvář a minulost Vautrina, na chvíli se v něm objevuje jeho lepší stránka. Zprvu je sice Rastignac otřesen smrtí Goriota, po sléze však odhazuje veškeré skrupule a jede bezohledně budovat kariéru - stává se dokonce milencem jedné s G.dcer
Ztracené iluze - románová trilogie
-nadaný venkovský básník Lucien Rubempré se snaží z pomocí své bohaté milenky proniknout mezi umělecké kruhy v Paříži. Zprvu celkem šťastný člověk však podléhá morálnímu rozkladu. Usiluje o získání šlechtického titulu, ale nakonec je lapen do léčky, kterou mu nastražili jeho nepřátelé. Přichází o všechno vrací se zpět na venkov.
-Jakousi morální protiváhou je v románu Lucienův venkovský přítel, vynálezce David Séchard, ten sice žije poctivě, ale falešné směnky které v Paříži jeho jménem Lucien podepsal, ho přivádějí k bankrotu a do vězení pro dlužníky, Lucienovi dochází jeho vina, seznamuje se se záhadným kanovníkem, což není nikdo jiný než uprchlí trestanec Vautrin, za slib poslušnosti získává peníze, jež pomáhají Davidovi nejen z vězení, ale i k rozvoji jeho tiskárny.
Lesk a bída kurtizán - tetralogie, přibližuje propojení Pařížského podsvětí se světem bankéřů. Opět se zde setkáváme s Lucienem, který však v závěru tohoto příběhu ukončuje svůj život sebevraždou
Další romány Lidské komedie - Evženie Grandetová, Šagrénová růže, Bratranec Pons, Sestřenice Běta.

Gustav Flaubert

-zažalován pro ohrožení veřejné mravnosti
-začal studovat práva, finančně zajištěn, občas cestoval
-mistr v analýze lidské psychiky
-romány jsou obecně o ztrátě iluzí, o konfrontaci dvou světů - reálného a vysněného
Paní Bovaryová - 3části, inspirován skutečnými událostmi
(bovarismus - s tímto pojmem se někdy setkáváme pro pojmenování od jakého si útěku od skutečnosti k iluzím).
-Ema je krásná, ale povrchní, ovlivněna četbou romantické literatury. Není tedy divu, že žena která touží po něčem mimořádném, není spokojena v manželství s dobráckým avšak těžkopádným Bovarym, jenž celé dny tráví na cestách za nemocnými. A protože se ideály mladé novomanželky nenaplňují a stereotypně se opakující dny ji nudí, začíná hledat rozptýlení v nevěře. Milostná dobrodružství ji sice pomáhají překonat citovou prázdnotu maloměsta, ale ani zde není vše dle jejich představ, první deziluze se dostavují, když ji zrádně opouští první milenec Rudolf, ve chvíli, kdy je rozhodnuta s ním uprchnout. Ema se začíná morálně propadat - navazuje povrchní poměr s Leonem, její rozmařilost ji navíc uvrhuje do rukou lichváře Lheureuxe. Dům Bovaryů propadá exekuci a Ema, jež je opuštěná a nezná žádné východisko ze situace, se otráví. Celý příběh končí smrtí psychicky zdecimovaného Bovaryho.
Salambo - historický román
Citová výchova - o ztrátě iluzí
Bouvard a Pécechuet - nedokončený román
Emile Zola
-prozaik, literární teoretik
-nedokončil studia v Paříži, věnuje se publicistice a lid.činnosti
-v období tzv.Dreyfusovy aféry (soudní proces zincenovaný vojenskými kruhy na podkladě podvrženého obvinění ze špionáže ve prospěch Německa. Protestní hnutí demokratické veřejnosti vedlo nejprve k omilostnění Dreyfuse - obviněný důstojník žid.původu - poté k rehabilitaci) napsal otevřený dopis prezidentu republiky, v němž se obviněného zastal. Zola byl odsouzen, utekl do Anglie, aby se vrátil až po dvou letech, zemřel na otravu plynem.
-považován za hlavu naturalistické školy - sám vypracoval teorii románu = experimentální román. Podle této teorie musí být spisovatel jen nestranným pozorovatelem a registrátorem faktu. Autor vlastně jen zdokumentuje onen vliv dědičnosti a prostředí na člověka. Aby tutu teorii dokázal, aplikoval ji na cyklu románů Les Rougon-Macqeuart.
Nejslavnější romány cyklu Les Rougon-Macquard
Břicho Paříže - naturalistický román z prostředí pařížské tržnice
Zabiják - nat.román zobrazující úpadek a zmar lidských životů v beznadějném prostředí bídy, alkoholu a duchovní prázdnoty.
Naturalismus - umělecký směr ve 2 polovině 19. století, jedna z podob realismu, základním rysem je chápání člověka, jehož vůle a charakter jsou produktem dědičnosti a prostředí. Jinak řečeno jednání člověka není výsledkem racionálnímu přístupu ke světu, ale je pasivním odrazem toho co člověk zdědil a v jakém sociálním prostředí žije.
Anglie

Charles Dickens

-tvůrce anglického kritického realismu
-psal autobiograficky o svém dětství
Kronika Pickwickova klubu - jedno ze základních děl světové humoristické literatury
Oliver Twist - román se sociálním podtextem
David Copperfield - román s autobiografickými rysy
Malá Doritka
-- William Makepeace Thrackeay
-Jarmark marnosti, Kniha snobů
-- Charlotte Brontëová - romantické a realistické prvky
- Jana Eyrová
-- Emily Brontëová
-Na větrné hůrce

Další spisovatelé v Evropě

Polsko

Henryk Sienkienvicz

-prozaik, dramatik a publicista, Nobelova cena za literaturu
-Křižáci
-Ohněm a mečem
-Quo vadis
-Pouští a pralesem
Norsko

Henrik Ibsen

-Dramatik, nejlepší hry jsou věnovány společensko morálním problémům
-Nora (také Domov loutek)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama