ODRAZ VÁLEČNÝCH UDÁLOSTÍ VE SVĚTOVÉ VÁLCE A ČESKÉ LITERATUŘE

22. března 2008 v 17:02 |  Český jazyk - literatura
20.ODRAZ VÁLEČNÝCH UDÁLOSTÍ VE SVĚTOVÉ VÁLCE A ČESKÉ LITERATUŘE
1.světová válka (1914-1918) způsobila v celé Evropě hluboký společenský i duchovní otřes. Velmi výraznou stopu zanechala také v literatuře. Zobrazování válečné techniky si klade za cíl vylíčit válečné hrůzy a varovat před nimi. Řada světově známých spisovatelů se angažuje v protiválečném hnutí.
2. světová válka (1939 -1945), nejkrvavější válečný konflikt v dějinách lidstva, nesmírně ovlivnila společenský, politický i umělecký vývoj celé 2.poloviny minulého století a je v mnohém inspiračním zdrojem dodnes. Literatura v době okupace samozřejmě odrážela tíživé podmínky společenského a politického vývoje, který narušil přirozené plynutí, mj. i uměleckého života. Literáti se nemohli svobodně vyjadřovat, někteří přišli v době fašistického teroru o život (Orten, Poláček, Vančura,..). Nejdříve však reagovala poezie, po té až próza.
Jaroslav HAŠEK
-spisovatel s bohémskými sklony, narozen v Praze
-studium gymnázia, pak obchodní akademie
-kritizoval veškerý řád, vládu, církev, umění
-založil Stranu mírného pokroku v mezích zákona
-za 1.sv.války narukoval do Ruska, kde se přidal k Rudé armádě
 • Trampoty pana Tenkráta, Dva tucty povídek, Můj obchod se psy a jiné humoresky -povídky
 • Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky -povídkový soubor, ve kterém se poprvé objevila postava vojáka Švejka
 • Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války -humoristický román je nejpřekládanější českou knihou a byl několikrát převeden do dramatické, filmové i další literární podoby
Švejkova posluhovačka paní Müllerová přináší zprávu, že byl zabit Ferdinand.Švejk v hostinci U Kalicha rozvádí úvahy o vzniklé situaci. Je zatčen, vyslýchán, lékaři jej nakonec prohlásí za "úředního blba". Švejk má silný revmatismus, přesto bere berle, sedá na invalidní vozík a nechává se paní Müllerovou odvést na vojnu. Je skutečně odveden. Neustále se dostává do problémů, je často vyslýchán, pobývá i v blázinci. Svým pláčem dojímá polního kuráta Ottu Katze a stává se jeho sluhou. Katz jej prohrává v kartách. Odchází k nadporučíku Lukášovi. Spolu s ostatními jsou odveleni na frontu. Na jedné stanici Švejk popíjí a ujede mu vlak. Vydává se pěšky. Cestou je zadržen strážníky, kteří jej považují za ruského zvěda. Pomocí alkoholu se ho snaží přimět k přiznání. Opijí se však více než Švejk. Po dlouhé cestě se Švejk dostává mezi své na frontu.
Karel ČAPEK
-narodil se v rodině lékaře, studoval v Brně, Berlíně a Paříži
-působil jako redaktor, dramaturg Vinohradského divadla
-některá díla píše s bratrem Josefem, poprvé použil slovo robot
 • Ze života hmyzu -satirická alegorizující komedie
 • Krakonošova zahrada -dílo napsal s bratrem Josefem
 • R.U.R.-divadelní hra o střetu člověka s technikou, který vyústí v obrodu lidstva
 • Továrna na absolutno -fejetonový román o vynálezu síly, která mění lidi
 • Věc Makropulos -hra pojednává o tématu dlouhověkosti
 • Krakatit -utopicko-fantastický román
 • Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy -povídkové soubory
 • Devatero pohádek, Dášenka čili život štěněte -pro děti
 • Hordubal, Povětroň, Obyčejný život -otázka možnosti skutečně poznat druhého člověk
 • Válka s mloky -protiválečný alegorický román
 • Bílá nemoc -drama
 • Matka -protifašistické drama; hlavní hrdinka postupně promlouvá se všemi svými mrtvými, manželem a čtyřmi syny, kteří odešli zemřít pro věc. Matka nechápe jejich názory a přesvědčení. Trpí a zoufale brání odchodu posledního syna Toniho. Otřesena zprávami o brutálním bombardování škol a úmrtí mnoha nevinných dětí však sama podá Tonimu zbraň do ruky se slovy: Jdi!
Vladislav VANČURA
-narodil se v Háji u Opavy, mládí prožil v Davli u Prahy
-vystudoval gymnázium a medicínu
-v květnu 1942 zatčen gestapem za protifašistické postoje, popraven
-vychází z humanismu, přejímá slovní zásobu, archaismy a kombinuje s jazykem 20 st.
 • Amazonský proud-povídky; Dlouhý, Široký a Bystrozraký
 • Pekař Jan Markalous -román
 • Rozmarné léto -novela zobrazuje klidný život tří přátel, Antonína Důra, abbé Rocha a důstojníka Huga v Krokových Varech, jejichž idylické, ale poněkud stereotypní životy naruší příjezd kouzelníka a lanochodce Arnošta a jeho chráněnkyně Anny. Lyrický příběh jemně útočí na maloměšťáckou přízemnost.
 • Markéta Lazarová -historický román
 • Obrazy z dějin národa českého -naučné historické dílo vycházející v době okupace
Karel POLÁČEK
-žurnalista, autor humoristických próz a knížek pro děti, vypravěč, Žid
-užíval žánr "Soudnička" -zpráva ze soudního procesu, vtipné
 • Bylo nás pět -román, vše líčeno pohledem dítěte, pro děti
 • Edudant a Francimor -fantastická pohádka pro děti
 • Povídky pana Kočkodana, Povídky izraelského Vyznání -krátké, humorné, satira
 • Michelup a motocykl -román, židovský svět
 • Muži v ofsajdu -život na maloměstě, fotbalový svět za 1.republiky, fotbalový slang
 • Hostinec U kamenného stolu -román, děj v menších lázních
 • Okresní město -tetralogie, zfilmované, dochované jako torzo, kritika maloměsta
 • Dům na předměstí -román, zfilmované
Romain ROLLAND
-prozaik, dramatik, esejista, hudební kritik
-1915 Nobelova cena za literaturu
-díla-prvky z rodného kraje, protiválečné, oslava každodenního života
 • Život Beethovenův, Život Tolstého -monografie
 • Petr a Lucie -nejslavnější protiválečná novela staví proti úpadku morálních a společenských hodnot za 1.sv. války milostný cit dvou mladých lidí, kteří v závěru tragicky zahynou
 • Dobrý člověk ještě žije -jadrný a rozmarný příběh životem kypícího venkovana za francouzské okupace
 • Jan Kryštof -román, komponována jako symfonie do 4 částí, líčí dětství, mládí a umělecký úspěch mladého německého hudebního skladatele v Paříži v době mezi Pařížskou komunou a 1.sv. válkou
 • Okouzlená duše -román, protipól Jana Kryštofa
Erich Maria REMARQUE
-psal protifašisticky, protiválečně, autobiografie Židovství
-jazyk méně básnický, hodně dialogů, vytýkáno,že píše pořád stejně, většina zfilmovaná
 • Na západní frontě klid -román podává zprávu o generaci zničené válkou, Hlavní hrdina Pavel Bäumer odchází přímo ze školy na bojiště vyzván k plnění vlastenecké povinnosti fanatickým učitelem, poznává hrůzy války, postupně ztrácí své spolubojovníky a kamarády, umírá v posledních dnech války, vědom si toho, že návrat do mírné života by byl téměř nemožný.
 • Tři kamarádi, Černý obelisk, Nebe nezná vyvolených-romány
 • Jiskra života, Čas žít, čas umírat -romány věnující se tématice fašismu
Ernest HEMINGWAY
-prozaik, publicista, reportér
-seznámil se s Gertrudou Steinovou
-za Španělské občanské války působil jako dopisovatel
-1954 Nobelova cena za literaturu
-díla autobiografická, psychologie postav, vulgární jazyk
 • Sbohem, armádo -románový příběh nešťastné milenecké dvojice, která ani po útěku z války nenachází osobní štěstí
 • Komu zvoní hrana -román, vychází z vlastních zkušeností dobrovolníků a dopisovatelů za španělské občanské války
 • Stařec a moře -novela, podobenství o věčném zápasu člověka s přírodou, o statečnosti, s níž jde do předem prohraného boje
 • Zelené pahorky africké -sbírka povídek, autobiografie
 • Pohyblivý svátek -vzpomínková kniha na pobyt v Paříži
Jiří ORTEN
-nejtalentovanější básník, vliv existencialismu
-židovský původ, rasová diskriminace
 • Čítanka jaro -sbírka básní, důvěrný vztah k životu, citová působivost
 • Cesta k mrazu -sbírka básní, pocit samoty, strachu, životní absurdity
 • Jeremiášův pláč -báseň, hledá útěchu ve víře
 • Ohnice -sbírka básní,vydáno po smrti,hledání jistot,melodický verš, pravidelný rytmus
Jan OTČENÁŠEK
-dělník, spisovatel, filmové a televizní scénáře, snaha o napsání budovatelského románu
 • Plným krokem -budovatelský román
 • Občan Brych -přelomový román, vyšel v 50.letech
 • Romeo, Julie a tma -román z doby heydrichiády, shakespearovský námět tragické lásky studenta Pavla a židovské dívky Ester
 • Kulhavý Orfeus -román; osudy 5 přátel nasazených do pražské továrny, ilegální organizace Orfeus, neúspěšná odbojová činnost (pokračují osudy Pavla)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama