NOVÉ UMĚLECKÉ SMĚRY VE SVĚT.LITERATUŘE KONCE 19.ST.;AVANTGARDA POČÁTKU 20.ST.

22. března 2008 v 16:58 |  Český jazyk - literatura
15.NOVÉ UMĚLECKÉ SMĚRY VE SVĚT.LITERATUŘE KONCE 19.ST.;AVANTGARDA POČÁTKU 20.ST.
Konec 19. století
-v Evropě se prohlubují soc. rozdíly mezi chudými a bohatými, rozvíjí se věda a technika
-mohutný nárůst politických stran na podporu chudých
-lidé prožívají pocit beznaděje, zoufalství ->na to reagují umělci a vznikají různé směry
Impresionismus -umělecký směr, jenž původně označoval výtvarnou orientaci volné skupiny mladých malířů, kteří se společně představili v Paříži 1874. Chce zachytiti okamžitý dojem nezkreslený racionálním ani empirickým poznáním. Název je odvozen od názvu obrazu Claudia Moneta Imprese vycházejícího slunce.
Malířství -orientuje se na smyslové vjemy a prožitky, základním výrazovým prostředkem je barva (C.Monet, A.Renoir)
Hudba -V.Novák, C.Debussy
Literatura -bezprostřednost, spontánnost, zvýšená smyslová vnímavost pro předmětný svět
Symbolismus -umělecký směr, který vzniká v opozici vůči smyslově povrchnímu impresionismu a popisnému naturalismu. Základním výrazovým prostředkem se v literatuře stalo nepřímé pojmenování -symbol, znak, obraznost.
Malířství -pracuje se symboly, kterými chce vyjádřit prožitky, představy
Literatura -symboly, obraznost a hudebnost veršů
Dekadence -výraz původně sloužil jako souhrnné, hanlivé označení zejména francouzské poezie konce 19.st., která se pohrdavě stavěla k dobové měšťácké kultuře a jejím tradicím. Dekadence s provokativní oblibou sahala k tabuizovaným tématům -erotika, morbidita, poetizace násilí a zla a kult smrti.
Literatura -dekadenti v literatuře s oblibou pracovali s tématy smrti, rozkladu, erotiky a nadpřirozeného mysticismu
Francie
Nejvýznamnější představitelé nových směrů jsou prokletí básníci. Rozcházejí se se společností, kladou důraz na vlastní a neobvyklé zkušenosti. Hledají krásno v nehezkých věcech.
Charles BAUDELAIRE
-básník, překladatel, věnoval se výtvarné a literární kritice
 • Květy zla -stěžejní dílo, v němž hledá krásu v ošklivosti, sbírka vyvolala odpor měšťácké společnosti, byla z mravnostních důvodů odsouzena k pokutě
Paul VERLAINE
-představitel symbolismu, žil bohémským životem, toulá se spolu s Rimbaudem Evropou
 • Saturnské básně, Romance beze slov, Láska, Galantní slavnosti -sbírky básní
 • Umění básnické -programová báseň, v níž formuloval principy symbolismu
 • Podzimní píseň -přeloženo více autory
 • Žena a kočka -báseň
Arthur RIMBAUD
-dosáhl největší proslulosti ze všech prokletých básníků
-byl v Indii, Habeši a Egyptě
-tvorba plná metafor, obraznosti, barev, zvyků
-jeho básně vycházejí pouze časopisecky
 • Pobyt v Praze -sbírka básní
 • Iluminace -soubor básní vydaný až po jeho smrti, vydal je Paul Verlaine, metafory
 • Opilý koráb -alegorická báseň
Další literatury
Edgar Allan POE
-zakladatel detektivky, americký prozaik, básník, povídkář
 • Havran báseň, děj začíná koncem, vyjadřoval hrůzu života
 • Předčasný pohřeb, Příhody A.G.Pyma, Zlatý scarabeus -detektivní, hororové povídky
Walt WHITMAN
-americký básník, publicista, dává poezii jak nový obsah, tak novou formu a vnáší do ní volný verš
 • Stébla trávy -básnická sbírka, představuje nové pojetí krásy a pravdivosti, oslava všedních věcí
Oscar WILDE
-začal psát v duchu vzpoury, proto kritizován
-forma je důležitější než obsah
 • Obraz Doryana Graye -román, hl. nakolik může člověk ovlivnit druhého člověka a nakolik může být autor svobodný
-krásný muž Doryan přichází k malíři ->setkání se cynickým lordem Wottonem ->snaží vsugerovat své názory Doryanovi ->chce, aby se nechal namalovat ->vypráví o nepomíjení krásy ->Doryan poslechne ->přestane stárnout ->nechá obraz schovat ->chodí se na něj tajně dívat -začne chodit do hospody ->obraz zestárne ->chce vše napravit ->obraz se nezkrášluje ->Doryan ho probodne ->sám umře ->sluhové nachází mladého Doryana, ale na obraze je starec
 • Šťastný princ a jiné pohádky -soubor pohádek
 • Jak je důležité míti Filipa -divadelní komedie
Začátek 20.století
-dovoleno psát o všem, více se zabývá smyslem života a existencí v důsledku válek
-autoři podléhají skepsi a rezignaci
-vypravěč není vševědoucí, má zúžený pohled na věc
Guillaume APPOLLINAIRE
-básník, prozaik, dramatik, esejista
-předchůdce kubismu a futurismu
-zrušil dějovou linii v próze, důraz na fantazii a sen
 • Alkoholy -nejslavnější dílo, básnická sbírka, uplatnil kaligram (grafikou napovídá o obsahu)
 • Kaligramy -kubistická sbírka básní
Kubismus-vznik ve Francii z "la cube" -krychle, vychází z přesvědčení, že realitu můžeme rozložit na co nejmenší části, ve výtvarném umění jsou to krychličky a v literatuře slova.Pak to bez logiky dáme dohromady do nového spojení.
Malířství -P. Piccasso, G.Braque
Literatura -G.Appollonaire, J.Cocteau
Futurismus -vznikl v Itálii z "futurum" -budoucnost, vydán Manifest Filippem Marinetti, aby autoři nebyli zpátečničtí. Slova byla řazena volně vedle sebe bez interpunkce, a tak docházelo ke zrušení stavby věty, slovesa byla pouze v infinitivu., přídavná jména odstraněna.
Filippo MARINETTI
-básník, dramatik, cestovatel, zakladatel futurismu
 • Osvobozená slova, Fašismus a futurismus -esej, Z zang tůmp tůmp -sbírka
Vladimír MAJAKOVSKIJ
básník ovlivněný politickou situací v Rzusku, přechází do proletářství
Velemir CHLEBNIKOV
-psal paliudramy -věta, která se čte stejně i pospátku
 • Bobéobi -básně
Expresionismus -vznik v Německu z "expresio" -vyjadřuji, zaměřuje se na vylíčení lidské psychiky a citových vztahů. Vše líčeno pesimisticky a depresivně. Jazyk obsahuje mnoho citově zabarvených slov.
Vincent van Gogh, Edvard Munch, J. Becher, G.Benn
Dadaismus -vzniká během 1.světové války ve Švýcarsku, kde se scházeli emigranti, z "dad"-hračka. Zakladatelem je Tristan Tzara, který shromáždil lidi v zábavném podniku Kabaret Voltaire a vydal Manifest dadaismu. Je to styl tvorby, který vzniká na principu náhody (rozstříhané noviny na slova se dají do sáčku a postupně se losují slova, která se pak napíší podle vylosovaného pořadí).
Tristan TZARA
-zakladatel dadaismu, autor manifestu
 • Kalendářní biograf abstraktního srdce
Surrealismus -vzniká ve Francii z "surreal" -naskutečno. 1929 vydává André Breton manifest surrealismu, ve kterém se hlásí k principu historického materialismu, surrealisté se zapojují do různých revolučních organizací a levicových politických stran, včetně komunistické.
Malířství -A.Dali, P.Delraux
André BRETON
-básník, umělecký kritik, přívrženec dadaismu
-ke konci života odklon od komunismu
 • Manifest surrealismu -1924
 • 2.Manifest -1929 příklon ke komunismu
 • 3.Manifest -1942 komunismus
 • Magnetické pole, Bělovlasý revolver -sbírky básní
Paul ELUARD
-původně dadaista, při návštěvě v Praze se seznámil s českými básníky, proto se rozvíjel surrealismus i v Čechách
 • Veřejná růže, Nepřerušená poezie -sbírky básní
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama