GOTICKÉ UMĚNÍ V EVROPĚ I U NÁS

22. března 2008 v 18:43 |  Dějiny umění
. GOTICKÉ UMĚNÍ V EVROPĚ I U NÁS
· Univerzální středověký sloh - zasahuje do všech oblastí umění ve většině zemí
· Vznikl ve Francii v Ile-de-France v polovině 12. století (Þ 1. gotický kostel - jih od Paříže)
· Giorgio Vasari [Džordžo Vazári] - považoval gotické umění oproti renesanci za
barbarské a disharmonické (dle Gótů) Þ tím
dal název gotice
- architekt, kritik děl umělců v renesanci
- vše souvisí s Bohem, biblí,
náboženstvím®církev
· Purismus - snaha dát stavbu do původní podoby ® často tím vznikala škoda
Periodizace:
raná gotika (přemyslovská) - 2. polovina 12. století (Francie), 13. století (Evropa)
vrcholná gotika (lucemburská) - 14. - 15. století
pozdní gotika (vladislavská, jagelonská) - 15. - polovina 16.století
ARCHITEKTURA:
· sakrální stavby: - kostely ® spíše baziliky
- katedrály (sídlo biskupa)
- kláštery
- lucerny
- dlouhé štíhlé věže
· světské stavby: - hrady
- tvrze (opevněná sídla)
- měšťanské domy
- radnice
- gotické brány (z hradeb)
- mosty
- hrázděná architektura - dřevěná kostra (nosná funkce) ® mezitím
vyzděno cihlami
-př.: Mostecká věž (Praha) - spojená
s Karlovým mostem
· obecné znaky sakrální architektury:
- vertikální opěrný systém - systém sloupů, pilířů, svazků sloupů a pilířů,
polosloupů
- vysoké, pnou se k neby (k Bohu)
- kamenná klenební žebra Þ křížová klenba
- fiály Þ na střeše ozdobná věžička
- ozdoby - kraby = žabky (původně tvar poupěte růže)
- kamenné
- okna - štíhlá vysoká
- ukončené lomeným oblokem Þ z křížové klenby Þ gotické klenby
(hvězdicová,…)
- jsou rozděleny gotickou kružbou (okna zaskleněná malými
skleněnými tabulkami mezi kterými jsou pruty z pískovce)
- rozety - kulatá okna
- lucerny
- kamenná žebra - měli nosnou funkci
- vimperk - štít ve tvaru hodně zjednodušené gotické katedrály
- stylizovaný, ze dřeva
- chrlič - odvádí vodu ze střechy
- ve tvaru ryby nebo obličeje,…
- křížové chodby
- vysoké špičaté věže
· památky v Evropě:
FRANCIE : - Notre Dame v Paříži (kostel sv. Panny Marie)
- papežský palác v Avignonu
- katedrála v Amiensu [Amien]
- katedrála v Remeši
ITÁLIE: - Dóžecí palác v Benátkách
- Milánský dóm
ANGLIE: - katedrála v Segodií - vertikalita potlačena Þ rozkládá se na velké
ploše
- Westminsterský chrám v Londýně
ŠPANĚLSKO: - Leonská katedrála
- Katedrála v Burgosu
VELKÁ BRITÁNIE: - katedrála v Lincolnu - vliv francouzské gotiky
RAKOUSKO: - Štěpánský dóm ve Vídni (katedrála sv. Štěpána)
- katedrála v Kolíně nad Rýnem
- Štrasburk
· památky u nás:
- Pražský hrad - Vladislavský sál
- Karlův most - bez soch
- chrám sv. Víta v Praze
- chrám sv. Barbory v Kutné Hoře
- Pražská brána (Brno)
- Katedrála sv. Petra a Pavla = Petrov (Brno) (hlavně byla barokní)
- kostel sv. Jakuba (Brno) ® sním spojen A. Pilgram (stavitel)
- bazilika na Nebe vzetí sv. Panny Marie (Brno - Mendlovo náměstí)
- portál na staré radnici (Brno)
SOCHAŘSTVÍ:
· socha je součástí architektury
· setkáváme ve s volnou plastikou (ježíš, Madona)
· zobrazovali se svatí lidé (biblické náměty)
· nebyly umělci, ale řemeslníci
· rozkvět kamenosochařství a dřevořezby
· reliéfy, volné plastiky = oltářní plastika (polychromované)
· lidská figura: - nejde o zachycení anatomie a proporcí správně, ale o výjev z Bible
- manýra- stejný výraz v obličeji
- už je zde malá snaha o zachycení psychiky
- drapérie - dekorativní (neodpovídá skutečnosti)
- postoje nepřirozené
· krásný sloh - 80. léta 14. století
- vznikl v Čechách a na Moravě
» pojetí figury: - esovitě prohnutá figura Þ figura serpentináta
- výraz - krásný, oduševnělý
- bohatost drapérie ® přirozenější, plastičnost
Př.: - Krumlovská Madona - nejznámější v krásném slohu
- Socha sv. Jiří (pražský hrad) ® zabíjí draka
MALÍŘSTVÍ:
· nástěnná malba - freska, al secco
· malby na sklo - vitráže
· oltářní malby - desková malba
· knižní malby - iluminace
  • stále jsou řemeslníci
  • náboženská témata
  • snaha o modelaci barvou (pestré, čiré barvy)
  • kontura, zlacení
  • hieratická perspektiva
  • nesprávná anatomie a proporce
pojmy:
Ø fresca - malba do vlhké omítky
Ø al secco - malba na suchou omítku
Ø vitráž - okno s mosazným nebo olovněným profilem
Ø iluminace - ruční malby v knihách (= knižní malba)
Ø kodex - kniha s ručními malbami
Ø reliéf - vystouplá plastika, která je pro pohled ze předu
- zdobí stěnu venkovní, portály, tympány, …
- náboženské náměty
Ø asambláž - koláž z různých materiálů
Ø mozaika - barevné nebo skleněné sklíčka (nyní keramické kachlíky)
Ø sgrafito - 2 omítky (spodní černá, horní - okrová)
- vyškrabávání omítky Þ kontrast 2 barev
Ø gobelín - ručně tkané nástěnné koberce
Ø enkaustika - malba barevným voskem
Ø busta - portrét od ramen k hlavě
Ø triptych - deskový oltář, který se skládá ze 3 částí (něco jako tabule)
- zdoben ze předu i ze zadu (malbou nebo reliéfem)
Ø hodinky - kniha na základu pro zbohatlíky
- ručně zdobená, vázaná, iluminovaná Þ kalendář s motlitbou a se životopisem svatého
Př.: Přebohaté hodinky vévody s Berry
Sochařství - socha - přidávání materiálů = plastiky
- skulptura - odebíráním materiálu
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama