Churches and Religions

22. března 2008 v 21:05 |  Angličtina
Churches and Religions
kostel, církev / chrám church/ temple
řešit postoj k solve the attitude toward
pozemský/ nadpřirozený earthly/ supernatural
mimo smyslový svět beyond the world of senses
věčné/ dočasné eternal/ temporary
věřit v něco/ odmítat něco believe in st./ reject st.
morální/ nemorální skutky moral/ immoral acts
ctnost/ neřest virtue/ vice
důvod činit dobro reason to do good
meditace/modlitba/ rozjímání meditation/ prayer/ contemplation
učení (doktrína) založené na teaching (doctrine) based on ...
svatá písma the Scriptures (sacred writings)
Bůh/ bohové God/ gods
křesťanství Christianity
Bible Svatá the Holy Bible
Evangelium the Gospel
Skutky, Zjevení Acts, Revelations
Starý/ Nový zákon The Old/ New Testament
Ježíš Kristus, Spasitel Jesus Christ, Savior
ukřižovaný, vzkříšený crucified, resurrected
osobní vztah s Bohem personal relationship with God
Svatá Trojice, Svatý Duch the Holy Trinity, the Holy Spirit
křest, biřmování baptism,christening /confirmation
vzkříšení z mrtvých resurrection from the dead
spasení od hříchů salvation from sins
nebe/ peklo/ očistec Heaven/ Hell/ Purgatory
dobrý anděl strážný guardian angel
zlý/ ďábel, Satan evil/ devil, Satan
něco reálného/ smyšleného something real/ imaginary
zázrak miracle, wonder
pověra, předsudek superstition, prejudice
předurčení, osud predestined, fate/destiny
katolická církev Catholic Church
kněz/biskup priest/bishop
fara/farář vicarage/minister
ministrant altar boy
mnich/jeptiška monk/nun
ulička/lavice aisle/pew
varhany/sbor organ/choir (pronounced 'kwajr')
prostestantské - reformované církve protestant - reformed churches
5 knih Mojžíšových The Five Books of Moses
židovství , Židé Judaism, the Jews
Tóra, Talmud Torah, Talmud
Sabat, sobotní den Sabbath
synagoga, rabín Synagogue, Rabbi
ceremoniály (=obřady) ceremonies
islám, islámské náboženství Islam, Islamic religion
Mohamed Prorok Mohammed the Prophet
Korán, ramadán Koran, Ramadan
mešita, modlit se s klaněním mosque, bow/kneel to pray
pouť do Mekky Pilgrimage to Mecca 'The Haj'
džihád, muslimská sv. válka Jihad
Hinduismus Hinduism
reinkarnace, karma reincarnation, karma
buddhismus Buddhism
stav mysli - nirvána state of mind - nirvana
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama