ČESKÁ POEZIE KONCE 19.ST. A POČÁTKU 20.ST.-ČESKÁ MODERNA;PROTISPOLEČENŠTÍ BUŘIČI

22. března 2008 v 16:54 |  Český jazyk - literatura
13.ČESKÁ POEZIE KONCE 19.ST. A POČÁTKU 20.ST.-ČESKÁ MODERNA;PROTISPOLEČENŠTÍ BUŘIČI
-v 90.letech se projevuje dekadentní názor, který se bouří proti měšťáctví, společnosti
-díky Lumírovcům nebyla literatura izolovaná od evropské
-generační spory mezi autory:
1.)Fr.Xaver Šalda napsal povídku Analýza v duchu nových směrů->kritika v časopise Čas -> ohradil se a napsal stať Sintetizm v novém umění
2.)Jos.Svatopluk Machar vystoupil proti dílu V.Hálka, označil za líbeznou, povrchní -> vyzdvihl Jana Nerudu
3.)mladí autoři se postavili proti tvorbě J.Vrchlického,epigonům a požadovali svobodu pro umělce, právo na individualitu
1.)ČESKÁ MODERNA
-1895 autoři vydali v časopise Rozhledy Manifest české moderny (Sova, Březina, Machar)
-požadavky-netvořit podle cizích vzorů, rozšíření volebního práva pro ženy, pevné mzdy
-po vydání manifestu si tvořil každý sám ->dali se dohromady=bráni vážně
Josef Svatopluk MACHAR
-kritika V.Hálka, vlastenčení Svatopluka Čecha=>často v opozici
-proti Vídni, katol. církvi, maloměšťáctví
-prozaický verš obohacen o prvky hovorového jazyka, později upadl k nudnosti
 • Zde by měly kvést růže -veršované povídky, osudy žen ve společnosti, žena= pasivní bytost s přemírou citů
 • Magdaléna -veršovaný román, přímá obžaloba měšťácké morálky, hl.-dívka je morálně čistší než lidé kolem ní
-Lucy nemá šanci žít nový život ->naráží na pokrytectví, přetvářku, minulost v nevěstinci->její přítel umírá ->znovu v nevěstinci
 • Svědomím věků -cyklus, snaha vysledovat vývoj etických principů lidstva po současnost, 6 dílů (Barbaři,Roky za století,Pohanské plameny,..)
 • Confiteor I.-III. -osobní lyrická zpověď člověka nedůvěřivého ke společ.ideálům
 • Čtyři knihy sonetů -sbírka
 • Tristium vindobona -sbírka politické poezie
Otokar BŘEZINA
-vl.jméno -Václav Jebavý, učitel
-čerpal ze symbolismu, užíval řetězce metafor a přirovnání,cizí slova, odborné termíny
 • Tajemné dálky -sbírky
 • Svítání na západě
 • Větry od pólů
 • Stavitelé chrámů
 • Ruce
 • Hudba pramenů -kniha esejí
Antonín SOVA
-studium práv, ale stal se knihovníkem, redaktor novin
-dílo:-impresionismus -lyrický,senzitivní, prolínání milostných a přírodních motivů
-symbolismus -symboly snadno čitelné, důraz na hudebnost verše
-nazýván "básník podzimu" -melancholie, pesimismus
a)impresionismus
 • Květy intimních nálad
 • Z mého kraje -básně "Rybníky", "Olše", "U řek"
-básnické sbírky, návrat do Čech, utíká do přírody před konflikty a soc. rozdíly
b)symbolismus
 • Zlomená duše -sbírka básní, vyjadřuje rozčarování nad společností, která neposkytuje jistotu; forma verše se uvolňuje a blíží se próze
 • Vybouřené smutky -sbírka básní, více kritické, do opozice staví nereálný svět
 • Údolí nového království -sbírka básní, kritika, vysněný svět
 • Dobrodružství odvahy -sbírka básní, snaha o aktivní přístup
c)návrat impresionismu
 • Ještě jednou se vrátíme -sbírka básní, smíření se životem, vzpomínka na mládí
 • Lyrika lásky a života -sbírka básní, vzpomínka na mladou lásku
 • Drsná láska -básnická sbírka, vzpomínka na celý život
Vilém MRŠTÍK
-esejista, publicista, překladatel u ruštiny
-svými romány přinesl naturalismus a realismus
 • Pohádka máje -impres. román; pražský student Ríša nadělá dluhy ->strýc kněz ho má převychovat ->potkává 16ti Helenku(zobrazena jako čistá,naivní) ->objevují se spory ->Ríša se vrací do PH ->chybí mu ->návrat ->svatba
 • Santa Lucia -román, Rok na vsi -románová kronika
2.)PROTISPOLEČENŠTÍ BUŘIČI
-vyznání okultních věd
-publikace v časopise Nový kult (vydal Stanislav Kostka Neumann)
-ne tolik metafor ->hovorovější, srozumitelnější
-překonání pocitu zhnusení ze společnosti, potřeba užít si života
Petr BEZRUČ
-vl. jméno-Vladimír Vašek -syn Antonína Vaška, který se angažoval v bojích proti rukopisům
-několik básní vyšlo v časopise Čas -*senzace ->pátrání po autorovi ->Mrštík jej prozradil-> básně přestaly vycházet, pak znovu pod pseudonymem Smil z Rolničky
-přišlo se na autora ->donucen,aby vše vydal v knize (Slezské písně)
 • Slezské písně -básnická sbírka, převaha balad
-obhajoba:-potlačování slez,lidu Žid,Němci,Poláky (Markýz Gero)
-kritika soc.stránky Slezanů (Maryčka Magdónova)
-právo na rodný jazyk (Kantor Halfar)
-jazyk je hovorový, vulgarismy, bez složité metaforiky
 • Stužkonoska modrá -báseň;člověk může celý život po něčem toužit,nemá se vzdát
František GELLNER
-redaktor Lidových novin
-psal autobiograficky; kritika církve,maloměšťáctví; vulgarismy, kterými chtěl šokovat
-jednoduché vyjádření myšlenky
 • Po nás ať přijde potopa -sbírka básní, kritika společnosti
 • Radosti života -sbírka básní
Fráňa ŠRÁMEK
-novinář; ironický,satirický, kritický ->problémy s cenzurou
-po válce přestal s buřičstvím, líčil pocity,přírodu
· Života bído, přec tě mám rád -básnická sbírka
· Modrý a rudý -sbírka básní, "Píšou mi psaní" -díky ní ve vězení
· Splav -sbírka básní, náznak impresionismu, běžné motivy ze života
· Žasnoucí voják -sbírka povídek, prvky autobiografie z války, protiválečné
· Stříbrný vítr -román, vylíčení myšlenek, citů, zklamání, zfilmované
· Tělo -román
· Past -román
· Měsíc nad řekou -drama, děj do pozadí
· Léto -komedie, Jan a Stáza se zamilují ->plánují svatbu ->přijíždí starší žena ->Jan opouští Stázu ->po čase poznává omyl ->vrací se ke své Stáze
Karel TOMAN
-knihovník a redaktor Národních listů, jen básnické sbírky
-není tak protispolečenský, vychází z povahy a cestování
 • Pohádky krve -představy o světě
 • Torzo života, Melancholická pouť -prvky cestování, všímá si světa chudých a bohatých, nekritizuje
 • Sluneční hodiny -lyrická poezie, symbol něčeho, co odbíjí čas
 • Měsíce -příroda během celého roku, všímá si práce, vše jednoduše vyjádřeno
 • Stoletý kalendář, Hlas ticha -hl. pohled starého člověka, který před smrtí vzpomíná na život, melancholický ráz
Viktor DYK
-dramatik, básník, esejista, politik, novinář
-ironie, satira, útočná kritika, obracel se k české historii
 • Satiry a sarkasmy, Pohádky z naší vesnice -sbírky básní politické lyriky, velmi útočné
 • Lehké a těžké kroky, Okno, Anebo, Poslední rok -válečná tetralogie, sbírky básní, obrana národa, Okno-př."Země mluví"
 • Devátá vlna -reflexivní lyrika o smyslu života, opouští buřičství
 • Krysař -novela, prvky romantismu; do Hamelnu přichází Krysař,aby hrou na píšťalu vyhnal krysy ->protože nedostane peníze, mstí se konšelům ->pískáním, kdy za ním jsou všichni lidé, je přivede do propasti ->zachrání se pouze mentálně nemocný Jögren
 • Zmoudření dona Quijota -drama, inspirován Cervantesem, v závěru poznává, že jeho sny jsou utopické a je potřeba žít v reálu ->na toto zjištění umírá
Stanislav Kostka NEUMANN
-po seznámení s časopisem Moderní svět ->začal psát v jejich duchu a založil čas. Nový kult
 • Satanova sláva mezi námi, Jsem apoštol nového žití, Apostrofy hrdé a vášnivé, Sen o zástupu zoufající -hl. vidění světa jako něco rozvráceného
 • Kniha lesů, vod a strání -sbírka básní, souvisí s vitalismem, "Vstupní modlitba"
 • Chvála rotačky, Stavba vodovodu -obdivuje pokrok techniky
3.)ČESKÁ DEKADENCE
-autoři, kteří nepodepsali Manifest České moderny, založili si vlastní časopis Moderní revue
Arnošt PROCHÁZKA
-kritik, založil Moderní revue
-přijímal pouze tvorbu dekadence, symbolismu a novoromantismu
 • Prostibolo duše -lyrická básnická sbírka, erotické a milostné motivy
Jiří KARÁSEK ZE LVOVIC
-lit.kritik
 • Sodoma, Zazděná okna, Kniha aristokratická -sbírky básní, zhnusení života, kult nemoci a smrti
Karel HLAVÁČEK
-básník, malíř
 • Sokolské sonety -obdiv Sokolství
 • Pozdě k ránu -básnická sbírka, odpor k životu, hudební verš
 • Mstivá kantiléna -12 balad, zachycení boje Gézů v 17.st.
 • Žalozpěvy -básnická sbírka
4.)KATOLICKÁ MODERNA
-autoři především kněží, požadavky vyšly v čas. Niva (respekt tradic s důrazem na svobodu jedince, reforma katolické církve, svoboda tvorby i prostých věřících)
-vydali almanach Pod jedním praporem
-vydávali časopis Nový život a na Moravě Hlídka literární
-Karel Dostál-Lutinov, Sigismund Bouška, Xaver Dostál
LITERÁRNÍ KRITIKA
-zabývali se jí už autoři 19.st. -Borovský (Kapitola i kritice), Neruda, Hálek
-koncem 19.st. -Moderní revue (Procházka, Karásek ze Lvovic)
-Česká moderna (Machar, V. Mrštík)
-povýšení na samostatný umělecký obor -Fr. Xaver Šalda
František Xaver ŠALDA
-pracoval v redakci Ottova Slovníku naučného
-přínos pro lit.: -kritik musí být vzdělaný, nemusí sám lit. tvořit, požadoval svobodnou tvorbu
-vydal čas- Zápisník -přispíval jen on
-kritika: Vrchlický-umění pro umění
-Čech -přehnaná didaktičnost, výchovná fce
-Jirásek -rozsáhlá popisnost
-vyzdvihoval: -Wolkera a básnické generace 20.st., avantgardu
 • Boje o zítřek -kritický esej o literatuře -na pomezí umělecké literatury a publicistiky, o odborných tématech uměleckou formou
 • Duše a dílo -portréty autorů z jeho doby, výzdvih Wolkera
 • O nejmladší poezii české -volné pokračování knihy Duše a dílo
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 milano182 milano182 | E-mail | 5. října 2008 v 12:42 | Reagovat

Děkuju moc, sice ještě nematuruju, ale zítra z toho píšeme písemku, tak to je jako shrnutí ze sešitu... Usnadnila jsi mi práci, díky moc..:) PS: smekám před Tebou klobouk, každej má na svým blogu emo a podobný hovadiny, ale Ty ne, to jsi dobrá a ten blog taky někomu pomůže..:)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama