Bible - Starý a Nový zákon

22. března 2008 v 12:56 |  Český jazyk - literatura

BIBLE

- písmo svaté ….. metafory, elegie, podobenství
Septuaginta - překlad do řečtiny Vulgáta - latinský překlad
Posvátná kniha křesťanů

Starý zákon

Je to posvátná kniha křesťanství a judaizmu (židovského náboženství). Vznikl v průběhu prvního tisíciletí př. Kristem. Je napsán směsicí hebrejštiny a aramejštiny. Obsahuje historická, společensko-kritická, právnická a básnická díla většího počtu autorů.
Dělí se do tří oddílů:
Thóra (pět knih Mojžíšových)
Nejstarší část Starého zákona.
Genesis - stvoření světa, zvířat a člověka, vyhnání z ráje, potopa světa
Exodus - hromadný odchod Židů vedených Mojžíšem z egyptského zajetí
Leviticus - obětní a obřadní předpisy judaizmu
Numeri - desetileté putování po poušti
Deuteronomium - smlouva s Hospodinem, Mojžíš obdrží desatero Božích přikázání

Apokryfy- liší se od kánonu, jsou tam podrobnosti

Knihy proroků, knihy soudců a knihy královské

Jsou mladší než Thora, zachycují dějiny židovského národa, životy a skutky proroků a králů - Davida, Šalamouna,….

Knihy básnického rázu

Jsou to především milostné a svatební písně, ale také žalmy. Jde například o Knihu Rút, Knihu Jobovu, Šalamounovu Píseň písní, …

Nový zákon - asi 27 knih

Vznikl mnohem později a v daleko kratším úseku, během druhé a třetí třetiny prvního století po Kristu. Byl napsán řecky, ale rozšířil se hlavně v latinském překladu (vulgatha). Skládá se ze čtyř částí.

Evangelia

Jméno je z řeckého eu angelia = dobrá zpráva. Popisují narození, život, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Autory jsou Matouš, Marek, Lukáš a Jan. Všechny evangelia popisují stejný děj, ale každý z nich z jiného pohledu.

Skutky apoštolské

Popisují skutky svatého Petra a svatého Pavla. Autorem této části je zřejmě Lukáš.
Listy (epistoly)
Tato část obsahuje dopisy sv. Pavla, Petra a Jana v nichž vysvětlují některé sporné články víry. Adresovány jsou věřícím v jednotlivých obcích. (Římanům, Korintským,…)
Zjevení Janovo (Apokalypsa)
Nejstarší část Nového zákona. Obsahuje vidinu konce světa, posledního soudu.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama