BÁSNICKÉ SMĚRY A VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ČESKÉ POEZIE MEZI DVĚMA SVĚTOVÝMI VÁLKAMI

22. března 2008 v 16:59 |  Český jazyk - literatura
16.BÁSNICKÉ SMĚRY A VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ČESKÉ POEZIE MEZI DVĚMA SVĚTOVÝMI VÁLKAMI
V atmosféře končící 1.sv. války se v podmínkách rozpadajícího se Rakouska-Uherska 28.10.1918 zrodil samostatný československý stát, v jehož čele stanul T.G.Masaryk. Národ konečně dosáhl po více než 300 letech očekávané svobody. 20.léta byla obdobím mohutného hospodářského rozvoje, kulturního a intelektuálního růstu a zábavy. Lidé věřili, že se hrůzy světové války nemohou opakovat. Poválečná Československá republika rychle budovala státní aparát, elektrifikovala, rozvíjela řemesla i průmysl.
1.Proletářská poezie -souvisí se vznikem uměleckého sdružení Devětsil, který založil V.Vančura, K.Teige, J.Seifert v Praze. Autoři levicově orientovaní, příklon k poetismu, proto Odchází Wolker, Antonín Matěj Píša. Od 1920 propagovali, že literatura vychází z revoluce, jedinec je míň než kolektiv, literatura musí být optimistická a je určena k veřejnému předčítání.
Jiří WOLKER
-narozen v Prostějově, studoval gymnázium, práva, filozofii
-účastní se činnosti v Literární skupině a Devětsilu, obě sdružení později opouští pro jejich odklon od proletářství
 • Host do domu -jeho 1.sbírka, básně plné lásky k obyčejným věcem, optimistický pohled na svět, metafora, zdrobněliny
 • Svatý kopeček -rozsáhlá báseň připomíná formu pásma, vychází nejprve časopisecky, později ji autor zařadil na konec sbírky Host do domu
 • Těžká hodina -sbírka básní
Balada o nenarozeném dítěti -muž a žena se do sebe zamilují a čekají dítě, které se nesmí narodit. Oni žijí v bídě, a proto žena odchází k lékaři a dítěte se vzdá.
Balada o snu -dělníkovi Janovi a Marii se zdál sen o lepším světě. O světě as radostí, bez žebráků. Tento sen všechny dělníky vyzívá ke vzpouře.
Balada o očích topičových -topič Antonín přikládá od mládí uhlí a postupně přichází o zrak, až nakonec zcela oslepne a časem umírá.
 • O milionáři, který ukradl slunce; O listonošovi, O kominíkovi -pohádky
 • Proletářské umění -publicistická stať, kde popisuje požadavky proletářské literatury
Jindřich HOŘEJŠÍ
-překládal fr. poezii, Švejka
-studium techniky v Praze, filozofie v Paříži
 • Hudba ba náměstí -sbírka básní, lidé si vypráví o potížích, sní o lepším životě
 • Korálový náhrdelník -sbírka básní, nejvíce proletářská; "Korálový náhrdelník", "Malá prodavačka"
 • Den a noc -sbírka básní, den=lepší život X noc=chudoba
Stanislav Kostka NEUMANN
-po seznámení s časopisem Moderní svět ->začal psát v jejich duchu a založil čas. Nový kult
Protispolečenské buřičství
 • Satanova sláva mezi námi, Jsem apoštol nového žití, Apostrofy hrdé a vášnivé, Sen o zástupu zoufající -hl. vidění světa jako něco rozvráceného
 • Kniha lesů, vod a strání -sbírka básní, souvisí s vitalismem, "Vstupní modlitba"
 • Chvála rotačky, Stavba vodovodu -obdivuje pokrok techniky
Proletářství
 • České zpěvy -sbírka básní, politická lyrika
 • Nové zpěvy -sbírka básní, civilizační poezie
 • Rudé zpěvy -sbírka básní, revoluční charakter
20.léta
 • Dějiny lásky, Dějiny ženy, Francouzská revoluce -popularizačně naučné práce
30.léta
 • Srdce a mračna, Sonáta horizontálního života -předvídá osud národa, poezie
 • Staří dělníci -odsouzení Halasovy skladby Staré ženy, že přehání soucit s nimi
Doba okupace
 • Zamořená léta, Bezedný rok -všímá si okupace, tísně, vyzívá odbory
Jaroslav SEIFERT
-narodil se v chudé části Žižkova v Praze
-novinář v Rudém právu, Právu lidu, Českém slovu
-stál u zrodu Devětsilu, komunista
-1984 -Nobelova cena za literaturu
Proletářská poezie
 • Město v slzách
 • Samá láska -prvky civilizační poezie a poetismu, obdiv velkoměsta
Poetismus
 • Na vlnách TSF -přejmenováno na Svatební cesta, obdiv velkoměsta
 • Slavík zpívá špatně, Poštovní holub
30.léta
-objev milostného motivu, láska k domovu, psáno smutným tónem
 • Jablko z klína, Ruce Venušiny
 • Jaro, sbohem
Doba okupace
 • Zhasněte světla -láska k zemi, "Píseň o rodné zemi", pesimistické
 • Světlem oděná -melancholické, věnované Praze
 • Vějíř Boženy Němcové -ke 120. výročí spisovatelčina narození, vychází z jejího intimního života
 • Kamenný most -vzpomíná na minulost národa
 • Přilba hlíny -básníkovo vyznání vděčnosti lidu
50.léta
 • Maminka -sbírka vzpomínek na maminku, není sentimentální
 • Píseň o Viktorce -inspirovaná dílem Boženy Němcové
60. a 70. léta
 • Koncert na ostrově
 • Morový sloup, Všecky krásy světa -vzpomínková kniha na různé části života
Josef HORA
-z chudé rodiny, studium gymnázia a práv
-novinář v Rudém právu, Právu lidu, České slovo, Komunistických dělnících
Meditační lyrika
 • Básně, Strom v květu -básnické sbírky, odrážejí vliv symbolismu a vitalismu, bohaté na metafory, citlivost, smyslovost
Proletářství
 • Srdce a vřava světa, Bouřlivé jaro, Pracující den -sbírky,získané životní zkušenosti
30. léta
 • Tvůj hlas, Pět minut ticha -pocit beznaděje, úzkosti
 • Máchovské variace -básnický cyklus inspirovaný život. osudem básníka K.H.Máchy
Doba okupace
 • Domov -důraz na národní minulost
 • Jan houslista -básnická skladba, rozsáhlá a epická
2.Poetismus -avantgardní mezinárodně uznávaný umělecký směr českého původu. Vytvořili ho 1924 Karel Teige a Vítězslav Nezval. Byli inspirováni hravostí dadaismu. Poetismus se stal nejen uměleckým směrem, ale i životním stylem, uměním se bavit a žít. Dalšími znaky jsou rozpustilá hravost, sklon k parodii a zlehčování, exotika, cestování, obliba lidové zábavy a opojení naivním uměním.
Devětsil -nejvýznamnější levicově orientované kulturní sdružení 20.let 20.století. Nejprve toto sdružení zastávalo program proletářského umění, později se však přiklonilo k poetismu. Devětsil vznikl 1920 v Praze. Zakládající členové: J.Seifert, V.Vančura, K.Teige. Manifest poetismu vyšel v několika provedeních, ale vždy v časopise Host.
Vítězslav NEZVAL
-básník, prozaik, esejista, dramatik, psal i pro děti
-práva studoval v Brně, kde se seznámil s J. Mahenem
Poetismus
-bohaté na metafory, fantazii, pohádkovost, podoba písňovým textům
 • Depeše na kolečkách -umělecký text, 1.náznak poetismu
 • Podivný kouzelník -báseň
 • Papoušek na motocyklu -manifest poetismu z 1924
 • Pantomima -soubor básní: "Abeceda,Depeše na kolečkách, Panoptikum"
 • Básně noci -obsahují skladby Edison (nemá souvislou dějovou linii), a Akrobat (podobenství o osudu poezie v současném světě)
30.léta
 • Skleněný havelot, Zpáteční lístek, Sbohem a šáteček -sbírky básní, náznaky surrealismu, úvahy o lásce, životě a přírodě; objev volně přiřazených obrazů
 • Praha s prsty deště, Žena v množném čísle, Absolutní hrobař -surrealistické, sbírky básní, slet obrazů bez logiky, objev volného verše
 • 52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida -vrchol surrealismu, vychází anonymně v Lidových novinách a pak jako dílo, rýmované, strach ze smrti
Doba okupace
 • Historický obraz-básnická sbírka, cíl-vlastenecké připomenutí
 • Matka naděje -sbírka, smutek, pesimismus, melancholie, "Matka naděje
 • Pět minut za městem -básník kouká na město z povzdálí ->zjišťuje, že ztrácí svobodu
Poválečná poezie
 • Stalin, Chrpy města -silně politické, na úkor umělecké kvalitiy
Divadelní hry
 • Milenci z kiosku-z poetismu, děj tvoří rámec
 • Manon Lescaut -Manon je poslána do kláštera -.při cestě se do ní zamiluje rytíř de Grieux a zrazuje ji od kláštera -.rytířův přítel Tiberge ho zrazuje od Manon ->dochází ke skandálu ->Manon odsouzena ->rytíř ji pomůže ->ztrácí rytířskou čest -.Manon poslána do vyhnanství ->de Grieux odchází s ní ->Manon při plavbě umírá ->rytíř zůstává sám
 • Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou -zánik bájné říš =obraz varování, že svět může zaniknout v důsledku technického pokroku
Konstantin BIEBL
-zastupuje proletářství, poetismus, surrealismus
-během války narukoval do Balkánské fronty, kde byl zajat,ale utekl -.ovlivněn
Proletářství
 • Věrný hlas -věnována Wolkerovi
 • Zlom, Zloděj z Bagdádu -předznamenává poetismus
Poetismus
 • S lodí, jež dováží čaj a kávu -autobiografie, tématika exotiky, ženy, děti památky
 • Nový Ikaros -polytematické rozsáhlé dílo, 3 časové roviny (autorova přítomnost, inspirace řeckou bájí, vzpomínky na 1.sv. válku)
Surrealismus 30.léta
 • Nebe, peklo, ráj -motiv exotiky a cestování, prolínání 3rovin -sen,skutečnost,minulost
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama